OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Nytt: 2018-06-29

Den 1 juli trädde den nya förvaltningslagen i kraft. Länkarna till förvaltningslagen på sidan har ändrats och går nu till den nya lagen. I de fall paragrafnumret har ändrats i den nya lagen har även detta justerats. Begreppet ”omprövning” har i förekommande fall bytts ut mot begreppet ”ändring”. Texten har inte ändrats i övrigt. Se sidans tidigare lydelse.

Skatteverket är den utfärdande myndigheten enligt lagen om identitetskort för folkbokförda i Sverige (2 § IdF). Såväl lagen som den kompletterande förordningen om identitetskort för folkbokförda i Sverige saknar särskilda regler om ändring av beslut. Förvaltningslagens regler om ändring är därför tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av IDL och IdF (37–39 §§ FL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige [1]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1]