OBS: Detta är utgåva 2018.6. Sidan är avslutad 2019.

Nytt: 2018-06-21

Bestämmelserna om sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst tas den 1 juli 2018 bort ur lagstiftningen (prop. 2017/18:131). Det innebär att den särreglering som har funnits i 11 kap. 42 § IL och 10 kap 2 § 3 IL försvinner. All ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringar behandlas därefter på samma sätt. Se sidan om förmån av hälso- och sjukvård.

Tidigare:

Ersättning för sjukvårdsutgifter, d.v.s. utgifter för sjukvård utomlands eller inom den icke offentligt finansierade vården i Sverige, är skattepliktig bara om ersättningen betalas i form av livränta på grund av sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst (11 kap. 42 § IL). Övriga ersättningar på grund av nämnda försäkring räknas till inkomstslaget tjänst (10 kap. 2 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård [1]