OBS: Detta är utgåva 2018.7. Visa senaste utgåvan.

Artikel 32 motsvarar artikel 32 i OECD:s modellavtal men innehåller mer detaljerade bestämmelser om hur uppsägning av avtalet ska ske och vilken effekt detta har, främst beroende på att avtalet är multilateralt.