OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Artikel 32 motsvarar artikel 31 i OECD:s modellavtal men innehåller mer detaljerade bestämmelser om hur uppsägning av avtalet ska ske och vilken effekt detta har, främst beroende på att avtalet är multilateralt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]