OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Att betala till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar

Betalning av skatter och avgifter ska göras till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar. Skatten och avgiften anses vara betald den dag betalningen har bokförts på det särskilda kontot (62 kap. 2 § SFL).

När inbetalningen är bokförd på det särskilda kontot ska den registreras (krediteras) på den skattskyldiges skattekonto.

Skatteverket har inte någon skyldighet och inte heller någon praktisk möjlighet att ta emot kontant betalning.

Betalningen kan ta flera dagar

Det tar normalt två till tre arbetsdagar innan en inbetalning når det särskilda kontot och kan bokföras. Det är bra om inbetalaren är medveten om detta i de fall inbetalningen är avsedd att möta en viss förfallodag. För att vara säker på att betalningen når fram till det särskilda kontot för skatteinbetalningar i tid bör inbetalaren göra betalningen med några dagars marginal.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]