OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

För kommuner och landsting gäller särskilda regler för betalning av skatter och avgifter.

Kommuners och landstings skatteinbetalning

De skatter och avgifter som kommuner och landsting ska betala omfattas av andra regler för inbetalning än för övriga skattskyldiga.

Betalning av skatter och avgifter från kommuner och landsting ska göras genom avräkning mot de preliminära kommunalskattemedel som respektive kommun och landsting har rätt att få utbetalda den tredje vardagen efter den 17:e i varje månad. Det gäller även sådan ersättning eller sådant justeringsbelopp som har debiterats enligt 17 b § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting (62 kap. 10 § SFL). Kommuner och landsting ska alltså inte göra några inbetalningar till skattekontot.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]