OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Näringskriterierna, d.v.s. kravet på att en förvärvsverksamhet bedrivs yrkesmässigt och självständigt, är avgörande för att bedöma om en inkomst ska hänföras till näringsverksamhet eller till ett annat inkomstslag. Vissa tillgångar och inkomster ska räknas till näringsverksamhet även om de inte ingår i en näringsverksamhet.