OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Det är Skatteverket som ska utfärda arvsintyg i Sverige (2 kap 7 § IAL). Skatteverket beslutar att utfärda ett arvsintyg genom att fylla i ett för EU gemensamt formulär för arvsintyg (artikel 67.1 i arvsförordningen). Skatteverket underrättar sedan sökanden om beslutet genom att utfärda en bestyrkt kopia av arvsintyget till sökanden.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (2015:417) om arv i internationella situationer [1]