OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta bostadslägenheter med hyresrätt till sina medlemmar.

Uppdaterat denna sida

Nytt: 2018-09-06

Sidan har tillkommit eftersom reglerna om kooperativa hyresrättsföreningar inte tidigare har beskrivits i Rättslig vägledning. Det är inte nya eller ändrade regler.

Vad är en kooperativ hyresrättsförening?

En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta bostadslägenheter med hyresrätt till sina medlemmar. Föreningen ska upplåta minst tre lägenheter. Bestämmelserna om kooperativa hyresrättsföreningar finns i lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt. Mer information om hur det går till att bilda en kooperativ hyresrättsförening finns på Bolagsverkets webbplats.

En kooperativ hyresrättsförening är bokföringsskyldig och ska upprätta en årsredovisning.

Medlemmar i föreningen

En kooperativ hyresrätt får bara upplåtas till medlemmar i föreningen. Föreningen kan också ha medlemmar som inte har någon hyresrätt i föreningen, t.ex. medlemmar som står i kö för att få hyra en lägenhet.

Två olika former av kooperativa hyresrättsföreningar

Det finns två former av kooperativa hyresrättsföreningar:

  • ägarmodellen, där föreningen äger hela huset
  • hyresmodellen, där föreningen hyr hela eller delar av huset och i sin tur hyr ut lägenheter till medlemmarna.

Hur beskattas en kooperativ hyresrättsförening?

En kooperativ hyresrättsförening kan vara ett privatbostadsföretag, förutsatt att föreningen äger fastigheten (ägarmodellen). De krav som ska vara uppfyllda för att föreningen ska vara ett privatbostadsföretag beskrivs på sidan När är en bostadsrättsförening eller ett bostadsföretag ett privatbostadsföretag? Föreningen beskattas då enligt de särskilda regler som gäller för privatbostadsföretag.

Kooperativa hyresrättsföreningar enligt hyresmodellen beskattas som andra ekonomiska föreningar enligt vanliga regler för näringsverksamhet. Detta gäller även de föreningar enligt ägarmodellen som inte uppfyller kraven för att vara ett privatbostadsföretag.

Utdelning från en kooperativ hyresrättsförening

En kooperativ hyresrättsförening får inte dra av lämnad utdelning om föreningen är ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL (39 kap. 23 § IL).

Hur beskattas en medlem som går ur en kooperativ hyresrättsförening?

Även om en kooperativ hyresrättsförening i vissa fall kan beskattas som ett privatbostadsföretag, så är andelen inte en privatbostadsrätt för medlemmen, utan en andel i en vanlig ekonomisk förening. En kooperativ hyresrättsförening har rätt att återbetala mer än insatsen när en medlem går ur föreningen. Ett återbetalt belopp som överstiger insatsen beskattas som utdelning för medlemmen. Läs mer om medlemmens beskattning under Utträde ur ekonomisk förening.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt [1]

Övrigt

  • Bolagsverket.se [1]