OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Beskrivningen nedan av de civilrättsliga och skatterättsliga reglerna som gäller när man ska bilda, driva och avveckla en ekonomisk förening utgår från föreningen, och i vissa fall framgår även hur delägarna påverkas. För kooperativa ekonomiska föreningar och sambruksföreningar finns speciella regler.

Uppdaterat

Nytt: 2018-07-06

Den 1 juli trädde den nya lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar i kraft. I stora drag omfattar lagen redan gällande regler för ekonomiska föreningar, men det finns också vissa nyheter. Det införs bland annat en förenklad form av avveckling för föreningar som är skuldfria. Respektive sida på området har markerats med uppdateringsnotiser om vad som har ändrats på sidan.