OBS: Detta är utgåva 2019.1. Visa senaste utgåvan.

Ett personnummer är en identitetsbeteckning som Skatteverket tilldelar alla som folkbokförs första gången i Sverige (18 § FOL).

Den som en gång har tilldelats ett personnummer behåller detta, om det inte behöver ändras till följd av ett fel vid tilldelningen eller annat. Personnumret ändras alltså inte vid en flyttning till eller från Sverige.

I vissa undantagsfall kan även immunitetspersoner tilldelas ett personnummer. En immunitetsperson är en person som enligt 5 § FOL inte ska folkbokföras i Sverige.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]