OBS: Detta är utgåva 2019.1. Visa senaste utgåvan.

De äldre övergångsbestämmelser som fortfarande gäller har tagits in i lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (ILP).

Övergångsbestämmelser om personförsäkringar finns i 2 kap. 1–21 §§ och övergångsbestämmelser om pensionsutfästelser som lämnats före 1967 respektive före 1976 finns i 4 kap. 43–44 §§. Övergångsbestämmelser till 58 kap. 18 § IL som avser försäkringsavtal och försäkringstekniska riktlinjer finns i 4 kap. 103 §.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) [1]