OBS: Detta är utgåva 2019.1. Visa senaste utgåvan.

Pension kan betalas ut på grund av en socialförsäkring, en anställning eller från ett privat pensionssparande. Utbetalningarna kan komma från Sverige eller utlandet. En pensionsinkomst beskattas i inkomstslaget tjänst.

Du kan läsa om hur pensionsinkomster beskattas enligt SINK. Pensionsinkomster kan omfattas av ett skatteavtal och du kan läsa mer om OECDs modellavtal.

Socialförsäkringspension

Pension enligt svensk socialförsäkringslag är pension enligt svenska skatteregler och därför skattepliktig. Pension som betalas från utlandet enligt ett annat lands socialförsäkringslagstiftning och som motsvarar svensk pension i den svenska skattelagstiftningen, är skattepliktig. Även om socialförsäkringspensionen inte motsvarar svensk pension kan annan grund finnas för beskattning.

Läs mer om pensionsinkomster från socialförsäkringssystem.

Tjänstepension

Pension som kommer från en anställning brukar kallas tjänstepension. Pensionen kan exempelvis betalas ut av arbetsgivaren eller genom en tjänstepensionsförsäkring.

Läs mer om pensionsinkomster från anställning.

Privat pension

En utbetalning på grund av en pensionsförsäkring eller från ett pensionssparkonto (IPS) är pension och beskattas i inkomstslaget tjänst.

Läs mer om pensionsinkomster från privat pensionssparande.