OBS: Detta är utgåva 2019.3. Sidan är avslutad 2019.

Sparbankernas säkerhetskassa har likviderats

Sparbankernas säkerhetskassa har upplösts genom likvidation under 2018 (lag 2018:1392 om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa). Säkerhetskassans återstående medel har fördelats mellan sparbankerna i proportion till de bidrag som varje sparbank sammanlagt har betalat in till kassan.

De författningar som tidigare styrde säkerhetskassans verksamhet ska fortfarande tillämpas för räkenskapsår som börjat före utgången av 2018. De tidigare reglerna beskrivs på samma sida i 2018 års utgåva.

Skatteregler för Sparbankernas säkerhetskassa

Bidrag som en svensk sparbank lämnade till Sparbankernas säkerhetskassa fick dras av hos sparbanken och skulle tas upp av säkerhetskassan (39 kap. 30 § IL i dess tidigare lydelse).

Utdelning som säkerhetskassan lämnar till sparbankerna fick dras av (39 kap. 31 § IL i dess tidigare lydelse).

Skatteverkets uppfattning är att det saknas stöd för att utskift­ningen vid likvidationen av säkerhetskassan ska anses vara sådan utdelning som är avdragsgill enligt bestämmelsen i 39 kap. 31 § IL i dess tidigare lydelse.

För mottagande sparbank är utskiftat belopp en intäkt. Intäkten är skattepliktig (15 kap. 1 § IL), om det inte finns något undantag från beskattning. Mottagande sparbanker får motta utskiftat belopp på grund av innehav av en andel i säkerhetskassan. Eftersom säkerhetskassan inte motsvarar ett aktiebolag eller en ekonomisk förening kan en andel i säkerhetskassan inte anses utgöra en näringsbetingad andel (24 kap. 32 § IL). Intäkten hos mottagande sparbanker kan därför inte vara skattefri på denna grund.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Lag 2018:1392 om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa [1]