OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Saluvagnsskatt tas ut enligt vägtrafikskattelagen för fordon som används med stöd av en saluvagnslicens. Saluvagnsskatt ingår, tillsammans med fordonsskatt, i begreppet vägtrafikskatt. Många bestämmelser är gemensamma för de två skatterna. Här kan du läsa om vad som är specifikt för saluvagnsskatten.

Skattepliktiga fordon

Följande fordon är skattepliktiga för saluvagnsskatt, under förutsättning att fordonen får användas med stöd av en saluvagnslicens som meddelats enligt lagen om vägtrafikregister (LVTR):

Vem är skattskyldig?

Den som har fått en saluvagnslicens är skattskyldig (3 kap. 2 § VSL). Skattskyldigheten gäller till dess att saluvagnslicensen är återkallad.

Rättsfall: skattskyldigheten gäller till dess att saluvagnslicensen är återkallad

A yrkade återbetalning av betald saluvagnsskatt eftersom bolaget som hade påförts skatten hade gått i konkurs. Skatteverket ansåg att skatteplikt för saluvagnsskatt gällde så länge rätten att använda saluvagnsskylten inte hade upphört samt att skatten var betald med de inbetalningskort som hade skickats ut. Den omständigheten att skatten hade betalats av någon annan än den som var skattskyldig ändrade inte förhållandet att skatten var betald. Kammarrätten fastställde förvaltningsrättens dom som innebär att skattskyldigheten gäller så länge saluvagnslicensen inte är återkallad (KRNJ 2004-04-27, mål nr 1865-03).

Skattebelopp

Saluvagnsskatt ska betalas för varje fordon som den skattskyldige samtidigt vill använda med stöd av en saluvagnslicens. Skatten per fordon är för ett helt skatteår följande (3 kap. 3 § VSL).

Skattebelopp i kronor per fordon och skatteår

Fordon

Belopp i kronor

Motorcyklar

125

Bilar

715

Släpvagnar

200

Betalningsperiod

Saluvagnsskatt ska betalas för ett helt skatteår för varje fordon som används med stöd av en saluvagnslicens (3 kap. 3 § VSL). Om skatteplikt endast gäller under en del av ett skatteår, tas saluvagnsskatt ut för den del av året som återstår när skatteplikten börjar gälla. Om skatteplikt gäller under en del av en kalendermånad tas skatt ut för hela månaden (3 kap. 4 § VSL).

Kompletterande information

Inbetalning av saluvagnsskatt

Återbetalning av saluvagnsskatt

Omprövning av beslut

Överklagande av beslut

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNJ 2004-04-27, mål nr 1865-03 [1]

Lagar & förordningar