OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

K-regelverken bygger på olika grundprinciper och har olika särdrag. Det finns fyra kategorier av företag och regelverk: K1–K4. K4 avser de företag som frivilligt har valt att tillämpa den internationella normgivningen (IAS/IFRS) och omfattas inte av Bokföringsnämndens normgivning. De behandlas därför inte här.