OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

I princip är alla ersättningar och förmåner som en arbetstagare eller uppdragstagare får från sin arbetsgivare eller uppdragsgivare skattepliktiga. Vissa förmåner har dock uttryckligen undantagits från beskattning.

Uppdaterat