OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Meny

I princip är alla ersättningar och förmåner som en arbetstagare eller uppdragstagare får från sin arbetsgivare eller uppdragsgivare skattepliktiga. Vissa förmåner har dock uttryckligen undantagits från beskattning.