OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) är ett oberoende internationellt institut. Styrelsen för SIPRI kan skattefritt lämna vissa ersättningar till forskare vid SIPRI som

  • är utländska medborgare
  • är kontraktsanställda på bestämd tid
  • vid tidpunkten för anställningen hos SIPRI inte är bosatta i Sverige.

Detta gäller såväl obegränsat som begränsat skattskyldiga forskare.

De ersättningar som enligt dessa förutsättningar är skattefria enligt 11 kap. 21 § andra stycket IL är

  • ökade levnadskostnader
  • skolavgifter för barn
  • bostadsförmåner.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]