OBS: Detta är utgåva 2019.6. Sidan är avslutad 2023.

Vid vissa exportomsättningar kan säljaren behöva mer dokumentation än sådan som visar att transport av varan ut ur EU har skett.

Dokumentation vid export genom avhämtningsköp – utländsk beskattningsbar person

Förutom att ha dokumentation som styrker en transport av varan ut ur EU måste en säljare vid avhämtningsköp där köparen själv hämtar varan även ha dokumentation som visar att köparen är en utländsk beskattningsbar person (5 kap. 3 a § första stycket 3 ML). Exempel på sådan dokumentation kan vara registreringsbevis från skattemyndigheten i det land där köparen är etablerad.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]