OBS: Detta är utgåva 2019.6. Sidan är avslutad 2020.

Både den som flyttar inom Sverige och den som flyttar till eller från Sverige ska anmäla detta till Skatteverket. Skatteverket kan besluta om en persons folkbokföring utan att någon anmälan har gjorts. För flytt mellan de nordiska länderna gäller särskilda regler.

Uppdaterat