OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2020.

Både en person som flyttar inom Sverige och den som flyttar till eller från Sverige ska anmäla detta till Skatteverket. Skatteverket kan besluta om en persons folkbokföring utan att någon anmälan har gjorts. För en person som flyttar mellan de nordiska länderna gäller särskilda regler.

Skatteverket kan i vissa fall registrera en särskild postadress för en person som är folkbokförd.

Uppdaterat