OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Man kan föra över en expansionsfond vid gåva eller vid byte av företagsform.

Överföra en expansionsfond

En expansionsfond kan i vissa fall överföras från en person till en annan eller från en näringsverksamhet till en annan utan återföring (34 kap. 18–22 §§ IL). När överlåtelsen sker till en annan fysisk person måste denna vara en obegränsat skattskyldig fysisk person. En expansionsfond får inte överlåtas till en begränsat skattskyldig person.

Syftet med bestämmelserna om överföring är att man vill undvika inlåsningseffekter och underlätta byte av företagsform.

Vid gåva

Man kan överföra en expansionsfond i samband med att man som gåva eller dylikt ger bort en enskild näringsverksamhet eller en andel i ett handelsbolag till en annan fysisk person, t.ex. vid ett generationsskifte.

Vid byte av företagsform

Man kan också överföra en expansionsfond i samband med att man vill byta företagsform på sin näringsverksamhet. Man kanske vill bedriva sin enskilda näringsverksamhet i ett handelsbolag eller i ett aktiebolag, eller överföra verksamheten i ett handelsbolag till antingen ett aktiebolag eller till en enskild näringsverksamhet. I alla dessa fall kan man i samband med ombildningen överföra en expansionsfond.

Övertagaren inträder i överlåtarens ställe

Den som övertar en expansionsfond inträder i överlåtarens ställe. Övertagaren betalar inte expansionsfondsskatt första året som han eller hon redovisar expansionsfonden, trots att expansionsfonden ökat. Skatten betalades ju av överlåtaren när avsättningen gjordes.

Om övertagaren har en egen expansionsfond sedan tidigare

Om övertagaren har en egen expansionsfond sedan tidigare och den övertagna expansionsfonden ingår i samma näringsverksamhet, så kommer posterna att slås samman.

Övertagaren återför expansionsfonden

När övertagaren återför avsättningen blir återföringen beskattad. Samtidigt gottskrivs övertagaren den expansionsfondsskatt som den tidigare innehavaren (överlåtaren) betalat.

Om överlåtaren har flera näringsverksamheter

Om överlåtaren har flera näringsverksamheter gäller bestämmelserna för expansionsfond i varje näringsverksamhet för sig. En expansionsfond avseende en enskild näringsverksamhet kan således överföras till en annan person i samband med överlåtelsen av den enskilda näringsverksamheten medan en expansionsfond avseende ett handelsbolag behålls.

Hela expansionsfonden behöver inte föras över

Hela expansionsfonden behöver inte överföras utan man kan nöja sig med att överföra en del av den. Samtliga förutsättningar för överföring i det aktuella fallet måste emellertid vara uppfyllda. Den del som inte överförs ska återföras till beskattning om näringsverksamheten upphört för den tidigare ägaren.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]