OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

En person får byta till ett efternamn som funnits i släkten om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Byte till ett efternamn som funnits i släkten

En person får byta till ett efternamn som har funnits i hens släkt (18 § PNL). Bytet av efternamn förutsätter

  • att efternamnet har funnits i rakt uppstigande led i sökandens släkt i minst två generationer och
  • att det inte är längre sedan någon i släkten bar namnet än fyra generationer tillbaka, räknat från och med sökandens föräldrar.

Dom från Kammarrätten om släktnamn

Bestämmelsen innebär att det är tillräckligt att någon i släkten har burit efternamnet inom fyra generationer, räknat från och med sökandens föräldrar samt att namnet någon gång i tiden funnits i sökandens släkt i rakt uppstigande led i två generationer (KRNG 2018-06-20, mål nr 968-18).

Byte till ett gammalt släktnamn blir aktuellt när efternamnet har funnits längre tillbaka i släkten men inte har förts vidare till senare generationer. Sökanden har därmed inte möjlighet att byta till efternamnet genom ett avgiftsfritt familjerättsligt förvärv.

Bestämmelsen är ett undantag från reglerna om administrativt namnskydd i 15 § PNL, t.ex. skydd för namn som redan bärs av någon annan.

En ansökan om byte till ett släktnamn kungörs inte (jfr 41 § PNL). Ansökningsavgiften är 1 800 kr.

Sökanden måste ha en anknytning till släktnamnet

Uppgiften om sökandens anknytning till det gamla släktnamnet kan i vissa fall framgå av folkbokföringen. I annat fall måste sökanden visa att hen har en sådan koppling till namnet som krävs genom exempelvis utdrag ur det äldre kyrkobokföringsmaterialet såsom födelse- och dopbok, vigselbok och död- och begravningsbok. Sökanden kan beställa utdragen från landsarkiven. Av handlingarna ska det framgå att namnet har burits av de aktuella medlemmarna i släkten.

Anknytning till ett gammalt släktnamn kan också visas med motsvarande utländska handlingar.

Exempel: ansökan om gammalt släktnamn

Anders Svensson vill byta sitt efternamn till Gille, som var det namn som hans mormors mor bar när hon var ung, men som inte har förts vidare i släkten.

Eftersom namnet har burits av två generationer i rakt uppstigande led (mormors mor och hennes föräldrar) och minst en av släktingarna har burit namnet inom fyra generationer tillbaka räknat från Anders mor kan Skatteverket godta ansökan om namnet Gille med stöd av 18 § PNL. Det är inget hinder att efternamnet Gille bärs av 536 personer.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2016:1013) om personnamn [1] [2]

Övrigt

  • Kammarrätten i Göteborg, dom 2018-06-20, mål 968-18 [1]