OBS: Detta är utgåva 2019.7. Visa senaste utgåvan.

Ersättningar vid arbetskonflikt, t.ex. ”strejkersättning”, till en arbetstagare från den organisation som hen tillhör är skattefria. (11 kap. 29 § IL).

Norskt streikebidrag ska inte beskattas i Sverige. Det är en utländsk motsvarighet till de ersättningar som nämns i 11 kap. 29 § IL. Av 2 kap. 2 § IL framgår att de termer och uttryck som används också omfattar motsvarande utländska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att det bara är svenska företeelser som avses.

Eftersom ersättningen är skattefri finns inte någon skyldighet för utbetalaren att lämna kontrolluppgift.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]