OBS: Detta är utgåva 2019.7. Visa senaste utgåvan.

Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2019-12-20 Ställningstagande
2019-12-20 Ställningstagande
2019-12-20 Ställningstagande
2019-12-20 Ställningstagande
2019-12-20 EU-författning
2019-12-20 EU-författning
2019-12-20 Vägledning
Förtydligande: Äldre förhandsbesked med fråga om andelar i utländsk juridisk person är näringsbetingade andelar
2019-12-20 Vägledning
2019-12-20 Ställningstagande
2019-12-20 Ställningstagande
2019-12-19 Vägledning
Rättsfall: Högsta Förvaltningsdomstolen har funnit att en tobaksprodukt bestående av flagor av tobaksblad är skattepliktig enligt 1 c första stycket 1 LTS. Domen är refererad under flera rubriker i avsnittet om skatteplikt för röktobak.
2019-12-19 Vägledning
2019-12-19 Vägledning
Ställningstagande: Bytestransaktioner
2019-12-19 Vägledning
2019-12-19 Vägledning
Lagändring: Krav på elektronisk betalning för rätt till rot- och rutavdrag
2019-12-19 Vägledning
2019-12-19 Ställningstagande
2019-12-19 Ställningstagande
2019-12-19 Vägledning
Rättsfall: ett amerikanskt s.k. DISC-bolag uppfyller kraven för att vara ett utländskt bolag
2019-12-19 Vägledning
2019-12-19 Vägledning
Rättsfall: ett amerikanskt s.k. DISC-bolag är inte en i utlandet delägarbeskattad juridisk person
2019-12-19 Vägledning
2019-12-18 Vägledning
Tillämpningsinformation: Till ställningstagandet Ändring av utgående och ingående skatt vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand
2019-12-18 Vägledning
2019-12-18 Vägledning
Tillämpningsinformation: Till ställningstagandet Ändring av utgående och ingående skatt vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand
2019-12-18 Vägledning
2019-12-18 Vägledning
2019-12-18 Vägledning
2019-12-17 Vägledning
Ställningstagande: Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt på vissa tjänster i samband med byggnation
2019-12-17 Vägledning
2019-12-17 Ställningstagande
2019-12-17 Ställningstagande
2019-12-17 Ställningstagande
2019-12-17 Ställningstagande
2019-12-16 Vägledning
Ställningstagande: Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital
2019-12-16 Vägledning
2019-12-16 Vägledning
2019-12-16 Vägledning
2019-12-16 Vägledning
Ställningstagande: Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital (utländsk allmän skatt)
2019-12-16 Vägledning
2019-12-16 Vägledning
2019-12-16 Vägledning
2019-12-16 Vägledning
Ställningstagande: Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital
2019-12-16 Vägledning
2019-12-16 Föreskrift
2019-12-16 Föreskrift
2019-12-16 Allmänt råd
2019-12-16 Allmänt råd
2019-12-16 Allmänt råd
2019-12-16 Allmänt råd
2019-12-16 Allmänt råd
2019-12-16 Allmänt råd
2019-12-16 Allmänt råd – aktier
2019-12-16 Allmänt råd – aktier
2019-12-16 Allmänt råd – aktier
2019-12-16 Allmänt råd – aktier
2019-12-16 Allmänt råd
2019-12-16 Allmänt råd
2019-12-16 Föreskrift
2019-12-16 Föreskrift
2019-12-16 Föreskrift
2019-12-16 Föreskrift
2019-12-16 Vägledning
Förtydligande: Redovisa en ersättningsfond
2019-12-16 Vägledning
2019-12-16 Vägledning
Rättsfall: Andelar i ett amerikanskt s.k. DISC-bolag är inte näringsbetingade andelar (HFD 2019 ref. 49)
2019-12-16 Vägledning
2019-12-16 Vägledning
Rättsfall: Ett amerikanskt s.k. DISC-bolag motsvarar inte ett svenskt aktiebolag (HFD 2019 ref. 49)
2019-12-16 Vägledning
2019-12-13 Vägledning
Statens fordran på återkrav av ingående mervärdesskatt efter att en kreditnota utfärdats anses uppkomma i och med avdraget avseende det ursprungliga förvärvet
2019-12-13 Vägledning
2019-12-13 Vägledning
Lagändring: Det som tidigare gällde försäkringsföretag gäller från och med den 15 december 2019 även för svenska tjänstepensionsföretag
2019-12-13 Vägledning
2019-12-12 Vägledning
2019-12-12 Vägledning
2019-12-12 EU-författning
2019-12-12 EU-författning
2019-12-11 Vägledning
Ställningstagande: Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster
2019-12-11 Vägledning
2019-12-11 Vägledning
Förtydligande: Det är osäkert hur ett medansvar enligt 25 kap. 18 § ABL påverkas av ett offentligt ackord
2019-12-11 Vägledning
2019-12-11 Vägledning
2019-12-11 Vägledning
2019-12-11 Vägledning
2019-12-11 Vägledning
2019-12-11 Vägledning
Förtydligande: Säkerhet vid borgenärsanstånd – förlikning med en av fler borgensmän
2019-12-11 Vägledning
2019-12-11 Vägledning
Rättsfall: Förnamnet Prins är inte vilseledande och kan inte uppfattas som en olämplig titel
2019-12-11 Vägledning
2019-12-11 Vägledning
Rättsfall: Förnamnet Ford har inte påtaglig efternamnskaraktär
2019-12-11 Vägledning
2019-12-11 Vägledning
Rättsfall: Enstaka bokstav är inte olämpligt som förnamn
2019-12-11 Vägledning
2019-12-10 Vägledning
2019-12-10 Vägledning
2019-12-10 Vägledning
Rättsfallskommentar: Hyresvärds tillhandahållande av el och/eller vatten kan vara fristående tillhandahållanden
2019-12-10 Vägledning
2019-12-10 Vägledning
Förtydligande: Underhandsackod för en av flera medansvariga för ett personligt betalningsansvar
2019-12-10 Vägledning
2019-12-10 Vägledning
Förtydligande: Det är osäkert hur ett medansvar enligt 25 kap. 18 § ABL påverkas av ett underhandsackord
2019-12-10 Vägledning
2019-12-10 Rättsfallskommentar
2019-12-10 Rättsfallskommentar
2019-12-09 Allmänt råd
2019-12-09 Allmänt råd
2019-12-09 Föreskrift
2019-12-09 Föreskrift
2019-12-09 Rättsfallskommentar
2019-12-09 Rättsfallskommentar
2019-12-06 Ställningstagande
2019-12-06 Ställningstagande
2019-12-06 Lagar & förordningar
2019-12-06 Lagar & förordningar
2019-12-05 Vägledning
Ställningstagande: Ändring av utgående och ingående skatt vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand.
2019-12-05 Vägledning
2019-12-05 Vägledning
Ställningstagande: Ändring av utgående och ingående skatt vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand
2019-12-05 Vägledning
2019-12-05 Ställningstagande
2019-12-05 Ställningstagande
2019-12-04 Rättsfallskommentar
2019-12-04 Rättsfallskommentar
2019-12-04 Rättsfallskommentar
2019-12-04 Rättsfallskommentar
2019-12-03 Vägledning
Förtydligande: När en kommun utför utstakning är det fråga om myndighetsservice och inte myndighetsutövning.
2019-12-03 Vägledning
2019-12-03 Rättsfallskommentar
2019-12-03 Rättsfallskommentar
2019-12-02 Vägledning
Förtydligande: Ett spelföretags tillskott till spelpotten utgör inte en insats om det görs för att spelpotten ska bli så stor som utlovats. Det förekommer att ett spelföretag som tillhandahåller pokerturneringar garanterar en viss prispott.
2019-12-02 Vägledning
2019-12-02 Lagar & förordningar
2019-12-02 Lagar & förordningar
2019-12-02 Föreskrift
2019-12-02 Föreskrift
2019-12-02 Föreskrift
2019-12-02 Föreskrift
2019-12-02 Föreskrift
2019-12-02 Föreskrift
2019-12-02 Föreskrift
2019-12-02 Föreskrift
2019-12-02 Föreskrift
2019-12-02 Föreskrift
2019-12-02 Föreskrift
2019-12-02 Föreskrift
2019-11-29 Vägledning
Lagändring: Nya regler om muntlig förhandling
2019-11-29 Vägledning
2019-11-29 Vägledning
Förtydligande: Markföroreningar inom industriområden
2019-11-29 Vägledning
2019-11-28 Lagar & förordningar
2019-11-28 Lagar & förordningar
2019-11-25 Allmänt råd – aktier
2019-11-25 Allmänt råd – aktier
2019-11-25 Allmänt råd – aktier
2019-11-25 Allmänt råd – aktier
2019-11-25 Allmänt råd
2019-11-25 Allmänt råd
2019-11-25 Allmänt råd
2019-11-25 Allmänt råd
2019-11-25 Allmänt råd
2019-11-25 Allmänt råd
2019-11-22 Vägledning
Ställningstagande: Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet
2019-11-22 Vägledning
2019-11-22 Ställningstagande
2019-11-22 Ställningstagande
2019-11-21 Vägledning
Rättsfall: Upplåtelse av företagsbostäder
2019-11-21 Vägledning
2019-11-21 Vägledning
Förhandsbesked: Avfallsskatt – fråga om mesa, bränd kalk respektive släckt kalk omfattas av begreppen kalkstoft eller kalksten
2019-11-21 Vägledning
2019-11-21 Vägledning
Förhandsbesked: Avfallsskatt – fråga om viss användning av kalkrestprodukter utgör deponering eller förvaring
2019-11-21 Vägledning
2019-11-18 Lagar & förordningar
2019-11-18 Lagar & förordningar
2019-11-18 Lagar & förordningar
2019-11-18 Lagar & förordningar
2019-11-18 Lagar & förordningar
2019-11-18 Lagar & förordningar
2019-11-18 Lagar & förordningar
2019-11-18 Lagar & förordningar
2019-11-18 Lagar & förordningar
2019-11-18 Lagar & förordningar
2019-11-18 Lagar & förordningar
2019-11-18 Lagar & förordningar
2019-11-18 Föreskrift
2019-11-18 Föreskrift
2019-11-14 Vägledning
2019-11-14 Vägledning
2019-11-14 Vägledning
Rättsfall: Innebörden av kravet på att en utfästelse ska uppfylla villkoren för en pensionsförsäkring
2019-11-14 Vägledning
2019-11-13 Ställningstagande
2019-11-13 Ställningstagande
2019-11-12 Vägledning
Förtydligande: Undantag från skattskyldighet för kupongskatt på utdelning på näringsbetingad andel
2019-11-12 Vägledning
2019-11-12 Vägledning
Rättsfallskommentar: Utländskt livförsäkringsföretags skattskyldighet för kupongskatt när försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt
2019-11-12 Vägledning
2019-11-11 Allmänt råd – aktier
2019-11-11 Allmänt råd – aktier
2019-11-11 Allmänt råd – aktier
2019-11-11 Allmänt råd – aktier
2019-11-07 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019
2019-11-07 Vägledning
2019-11-06 Rättsfallskommentar
2019-11-06 Rättsfallskommentar
2019-11-04 Vägledning
Rättsfallskommentar: Högsta förvaltningsdomstolen har prövat fråga om avdragsrätt för ingående skatt avseende en solcellsanläggning
2019-11-04 Vägledning
2019-11-04 Vägledning
Rättsfallskommentar: Högsta förvaltningsdomstolen har prövat fråga om avdragsrätt för ingående skatt avseende en solcellsanläggning
2019-11-04 Vägledning
2019-11-04 Ställningstagande
2019-11-04 Ställningstagande
2019-11-04 Ställningstagande
2019-11-04 Ställningstagande
2019-11-04 Föreskrift
2019-11-04 Föreskrift
2019-11-04 Föreskrift
2019-11-04 Föreskrift
2019-11-04 Rättsfallskommentar
2019-11-04 Rättsfallskommentar
2019-11-01 Vägledning
Sidan Avtal om social trygghet med Filippinerna har tillkommit.
2019-11-01 Vägledning
2019-11-01 Vägledning
Förtydligande: Andelsägare i utländska värdepappersfonder och specialfonder kan ha beskattats i utlandet
2019-11-01 Vägledning
2019-11-01 Vägledning
Förtydligande: Norsk källskatt på löneinkomster
2019-11-01 Vägledning
2019-11-01 Utgåvenotis
2019-11-01 Utgåvenotis
2019-10-31 Vägledning
Avbrott i byggnadsverksamhet har bedömts i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD 2019 ref 36
2019-10-31 Vägledning
2019-10-31 Vägledning
Förtydligande: Exempel om läkarbolag som bedriver verksamhet i ett läkarhus
2019-10-31 Vägledning
2019-10-30 Vägledning
Rättsfall: Inget krav på förtroendeförhållande till patienten
2019-10-30 Vägledning
2019-10-30 Vägledning
Ställningstagande: Vilka aktörer kan tillhandahålla från skatteplikt undantagen sjukvård?
2019-10-30 Vägledning
2019-10-30 Vägledning
Allmänt råd: Ändring i Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter
2019-10-30 Vägledning
2019-10-29 Vägledning
Förtydligande: Tillämpning av artiklarna om fastighet och realisationsvinst i skatteavtalet med Israel
2019-10-29 Vägledning
2019-10-28 Lagar & förordningar
2019-10-28 Lagar & förordningar
2019-10-25 Ställningstagande
2019-10-25 Ställningstagande
2019-10-25 Vägledning
Rättsfall: En tjänst som innehöll bl.a. ett system för kassahantering utgjorde inte en undantagen bank- och finansieringstjänst
2019-10-25 Vägledning
2019-10-24 Rättsfallskommentar
2019-10-24 Rättsfallskommentar
2019-10-22 Vägledning
Rättsfall: Samhällsomfattande posttjänst
2019-10-22 Vägledning
2019-10-22 Ställningstagande
2019-10-22 Ställningstagande
2019-10-22 Vägledning
Förtydligande: Vinster i slogantävlingar och fisketävlingar är skattepliktiga
2019-10-22 Vägledning
2019-10-18 Ställningstagande
2019-10-18 Ställningstagande
2019-10-17 Vägledning
Förtydligande: Avdrag för avsättning till ersättningsfond p.g.a. yttre rationalisering av jordbruk eller skogsbruk
2019-10-17 Vägledning
2019-10-17 Ställningstagande
2019-10-17 Ställningstagande
2019-10-14 Vägledning
2019-10-14 Vägledning
2019-10-14 Allmänt råd – aktier
2019-10-14 Allmänt råd – aktier
2019-10-14 Allmänt råd – aktier
2019-10-14 Allmänt råd – aktier
2019-10-11 Vägledning
Rättsfall: En internetbaserad tränartjänst utgjorde inte en idrottstjänst
2019-10-11 Vägledning
2019-10-10 Vägledning
Rättsfall: Forsränning
2019-10-10 Vägledning
2019-10-09 Ställningstagande
2019-10-09 Ställningstagande
2019-10-08 Vägledning
Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort frågan om vem som kan lämna en oriktig uppgift
2019-10-08 Vägledning
2019-10-03 Vägledning
Rättsfallskommentar: Friskvårdsbidrag på 6 500 kr anses inte vara av mindre värde och är skattepliktigt i sin helhet
2019-10-03 Vägledning
2019-10-02 Vägledning
Förtydligande: Betalningsförbudet i företagsrekonstruktion
2019-10-02 Vägledning
2019-10-02 Vägledning
Rättsfall: Omprövning av skuldsanering på grund av arvsavstående
2019-10-02 Vägledning
2019-10-02 Vägledning
Rättsfall: Omprövning av skuldsanering då gäldenären fått högre inkomst
2019-10-02 Vägledning
2019-09-30 Rättsfallskommentar
2019-09-30 Rättsfallskommentar
2019-09-30 Vägledning
Förtydligande: Uthyrning av personal till bolag i annat EU-land
2019-09-30 Vägledning
2019-09-27 Vägledning
Rättsfall: Näringsförbud för systematiskt åsidosättande av skyldigheter i näringsverksamheten
2019-09-27 Vägledning
2019-09-27 Vägledning
Förtydligande: Minnesgåva när en anställd uppnår en viss ålder
2019-09-27 Vägledning
2019-09-26 Vägledning
Förtydligande: Tillämpning av pensionsartiklarna i skatteavtalet med Spanien
2019-09-26 Vägledning
2019-09-26 Vägledning
Förtydligande: Innebörden av pensionsförsäkring i skatteavtalet med Italien
2019-09-26 Vägledning
2019-09-26 Rättsfallskommentar
2019-09-26 Rättsfallskommentar
2019-09-26 Vägledning
Tillträde till visning av idrottsevenemang
2019-09-26 Vägledning
2019-09-26 Vägledning
Ställningstagande: Kostnadsersättning för bilresor till begränsat skattskyldig styrelseledamot
2019-09-26 Vägledning
2019-09-25 Vägledning
Förtydligande: Övertagande av vårdansvar
2019-09-25 Vägledning
2019-09-23 Föreskrift
2019-09-23 Föreskrift
2019-09-23 Meddelande
2019-09-23 Meddelande
2019-09-23 Rättsfallskommentar
2019-09-23 Rättsfallskommentar
2019-09-23 Vägledning
2019-09-23 Vägledning
2019-09-18 Vägledning
Förtydligande: Rättegångskostnader i utmätningsmål när den enskilda har både en enskild och en allmän motpart
2019-09-18 Vägledning
2019-09-18 Vägledning
Rättsfall: Fråga om näringsverksamheten kan anses ha bedrivits på ett oförsvarligt sätt vid prövning av F-skuldsanering
2019-09-18 Vägledning
2019-09-17 Vägledning
Förtydligande: Fördelning av rättegångskostnader vid tvistemål i samband med utmätning
2019-09-17 Vägledning
2019-09-16 Vägledning
Förtydligande: Avdragsrätt vid drivmedelsförmån för de som är gamla, sjuka eller har funktionsnedsättning
2019-09-16 Vägledning
2019-09-16 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets konkursansökan mot ideell förening
2019-09-16 Vägledning
2019-09-16 Vägledning
Förtydligande: Omprövningstiden för beslut i ärenden om att skjuta upp återbetalning av överskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt är två månader
2019-09-16 Vägledning
2019-09-16 Vägledning
Förtydligande: Överklagandetiden för beslut i ärenden om att skjuta upp återbetalning av överskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt är två månader
2019-09-16 Vägledning
2019-09-12 Vägledning
2019-09-12 Vägledning
2019-09-11 Vägledning
Rättsfall: Återvinning av betalning av skuld
2019-09-11 Vägledning
2019-09-11 Vägledning
2019-09-11 Vägledning
2019-09-11 Vägledning
Förtydligande: Hinder mot återbetalning av överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt
2019-09-11 Vägledning
2019-09-11 Vägledning
Rättsfall: HFD dom den 9 september, mål nr 4951-18
2019-09-11 Vägledning
2019-09-10 Ställningstagande
2019-09-10 Ställningstagande
2019-09-09 Vägledning
Förtydligande: Uppgifter i en brottsanmälan som hänför sig till förundersökning i brottmål m.m. kan vara sekretessbelagda även med stöd av 18 kap. 1 § OSL
2019-09-09 Vägledning
2019-09-09 Vägledning
Förtydligande: Exempel med olika ikraftträdandetidpunkter i det brittiska skatteavtalet
2019-09-09 Vägledning
2019-09-09 Vägledning
Förtydligande: Exempel om skattepliktig uthyrning av nattpatruller inom hemtjänsten
2019-09-09 Vägledning
2019-09-09 Allmänt råd – aktier
2019-09-09 Allmänt råd – aktier
2019-09-09 Allmänt råd – aktier
2019-09-09 Allmänt råd – aktier
2019-09-09 Rättsfallskommentar
2019-09-09 Rättsfallskommentar
2019-09-06 Vägledning
Nya testmetoden WLTP och beskattning av husbilar
2019-09-06 Vägledning
2019-09-04 Vägledning
Förtydligande: Preskriptionstiden i samband med domstolens handläggning av ansökan om preskriptionsförlängning
2019-09-04 Vägledning
2019-09-03 Vägledning
Rättsfall: Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden på skattekontot är sekretessbelagda enligt 27 kap. 1 § OSL
2019-09-03 Vägledning
2019-09-03 Vägledning
Sakområdet Lantbruk 2020 har tillkommit med anledning av taxeringen 2020.
2019-09-03 Vägledning
2019-09-03 Utgåvenotis
2019-09-03 Utgåvenotis
2019-08-29 Vägledning
Förtydligande: Avräkning och tillämpning av bestämmelserna om ackumulerad inkomst
2019-08-29 Vägledning
2019-08-29 Vägledning
Lagändring: Den 1 juni 2019 infördes svenska regler om insolvensregister
2019-08-29 Vägledning
2019-08-29 Vägledning
Förtydligande: Startstöd till unga jordbrukare
2019-08-29 Vägledning
2019-08-27 Vägledning
Ställningstagande: Ska den skattskyldige tillfrågas innan information i skatteärende begärs från annat land?
2019-08-27 Vägledning
2019-08-27 Vägledning
Ställningstagande: Ska den skattskyldige tillfrågas innan information i skatteärende begärs från annat land?
2019-08-27 Vägledning
2019-08-27 Vägledning
Ställningstagande: Ska den skattskyldige tillfrågas innan information i skatteärende begärs från annat land?
2019-08-27 Vägledning
2019-08-27 Vägledning
Ställningstagande: Ska den skattskyldige tillfrågas innan information i skatteärende begärs från annat land?
2019-08-27 Vägledning
2019-08-27 Vägledning
Ställningstagande: Ska den skattskyldige tillfrågas innan information i skatteärende begärs från annat land?
2019-08-27 Vägledning
2019-08-26 Ställningstagande
2019-08-26 Ställningstagande
2019-08-26 Föreskrift
2019-08-26 Föreskrift
2019-08-23 Ställningstagande
2019-08-23 Ställningstagande
2019-08-23 Ställningstagande
2019-08-23 Ställningstagande
2019-08-22 Vägledning
2019-08-22 Vägledning
2019-08-22 Vägledning
Förtydligande: Betydelsen vid en skuldsanering av att skulderna kommer från en näringsverksamhet
2019-08-22 Vägledning
2019-08-21 Vägledning
Förtydligande: Den som får assistansersättning kan få rutavdrag för ytterligare anlitad omsorg
2019-08-21 Vägledning
2019-08-21 Vägledning
Lagändring: Taket för rutavdraget höjs
2019-08-21 Vägledning
2019-08-21 Vägledning
Förtydligande: Hantering av nordiska bötesfordringar i en svensk skuldsanering
2019-08-21 Vägledning
2019-08-21 Vägledning
Rättsfall: Beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse – VMB-försäljning
2019-08-21 Vägledning
2019-08-20 Vägledning
Förtydligande: Fakturamodellen är inte tvingande
2019-08-20 Vägledning
2019-08-19 Allmänt råd – aktier
2019-08-19 Allmänt råd – aktier
2019-08-19 Allmänt råd – aktier
2019-08-19 Allmänt råd – aktier
2019-08-19 Allmänt råd – aktier
2019-08-19 Allmänt råd – aktier
2019-08-19 Allmänt råd – aktier
2019-08-19 Allmänt råd – aktier
2019-08-19 Allmänt råd – aktier
2019-08-19 Allmänt råd – aktier
2019-08-19 Allmänt råd
2019-08-19 Allmänt råd
2019-08-19 Allmänt råd
2019-08-19 Allmänt råd
2019-08-19 Föreskrift
2019-08-19 Föreskrift
2019-08-19 Föreskrift
2019-08-19 Föreskrift
2019-08-19 Vägledning
Ställningstagande: Medlemmens beskattning av bostadsförmån vid förändring av bostadsföretagets skatterättsliga status
2019-08-19 Vägledning
2019-08-16 Vägledning
Uppdaterat förtydligande: Beräkningen av anställningstid för den först anställda i verksamheten
2019-08-16 Vägledning
2019-08-16 Vägledning
2019-08-16 Vägledning
2019-08-16 Vägledning
Rättsfall: Vad räknas som ett fartyg?
2019-08-16 Vägledning
2019-08-15 Vägledning
Uppdaterat förtydligande: Beräkningen av anställningstid för den först anställda i verksamheten.
2019-08-15 Vägledning
2019-08-14 Ställningstagande
2019-08-14 Ställningstagande
2019-08-14 Vägledning
2019-08-14 Vägledning
2019-08-14 Lagar & förordningar
2019-08-14 Lagar & förordningar
2019-07-11 Vägledning
Rättsfall: Elevhem på folkhögskola utgör skolbyggnad (specialbyggnad)
2019-07-11 Vägledning
2019-07-11 Vägledning
2019-07-11 Vägledning
2019-07-08 Vägledning
Lagändring: Den 1 augusti 2019 höjs skattesatserna och det maximala skattebeloppet i LSKE och samtidigt upphör förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019 att gälla
2019-07-08 Vägledning
2019-07-05 Vägledning
Lagändring: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga
2019-07-05 Vägledning
2019-07-05 Vägledning
Förtydligande: Särskild legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
2019-07-05 Vägledning
2019-07-04 Vägledning
Rättsfallskommentar: Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked prövat rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt på förvärv som gjorts i samband med anläggande av en våtmark.
2019-07-04 Vägledning
2019-07-04 Vägledning
2019-07-04 Vägledning
2019-07-04 Vägledning
Förtydligade: Två exempel med specialisttandläkares tillhandahållande
2019-07-04 Vägledning
2019-07-04 Rättsfallskommentar
2019-07-04 Rättsfallskommentar
2019-07-03 Ställningstagande
2019-07-03 Ställningstagande
2019-07-03 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked med dnr 3-18/I
2019-07-03 Vägledning
2019-07-02 Vägledning
Lagändring: Skattereduktion för gåvor återinförs
2019-07-02 Vägledning
2019-07-02 Vägledning
Lagändring: Skattereduktion för gåvor återinförs
2019-07-02 Vägledning
2019-07-02 Ställningstagande
2019-07-02 Ställningstagande
2019-07-01 Allmänt råd – aktier
2019-07-01 Allmänt råd – aktier
2019-07-01 Allmänt råd – aktier
2019-07-01 Allmänt råd – aktier
2019-07-01 Vägledning
Fri kost i utlandet värderas enligt den svenska schablonen
2019-07-01 Vägledning
2019-07-01 Vägledning
2019-07-01 Vägledning
2019-07-01 Vägledning
2019-07-01 Vägledning
2019-07-01 Allmänt råd – aktier
2019-07-01 Allmänt råd – aktier
2019-07-01 Allmänt råd – aktier
2019-07-01 Allmänt råd – aktier
2019-07-01 Vägledning
Lagändring: Taket för rutavdraget höjs
2019-07-01 Vägledning
2019-06-28 Vägledning
2019-06-28 Vägledning
2019-06-28 Vägledning
2019-06-28 Vägledning
2019-06-28 Vägledning
Lagändring: Växa-stödet förlängs till att omfatta som längst 24 kalendermånader i följd
2019-06-28 Vägledning
2019-06-28 Rättsfallskommentar
2019-06-28 Rättsfallskommentar
2019-06-27 Vägledning
2019-06-27 Vägledning
2019-06-27 Vägledning
Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat en fråga om avdragsrätt för ett holdingbolag avseende ingående skatt på kostnader i samband med en börsintroduktion och nyemission.
2019-06-27 Vägledning
2019-06-27 Vägledning
2019-06-27 Vägledning
2019-06-27 Vägledning
2019-06-27 Vägledning
2019-06-27 Vägledning
2019-06-27 Vägledning
2019-06-27 Vägledning
2019-06-27 Vägledning
2019-06-27 Vägledning
2019-06-27 Vägledning
2019-06-27 Vägledning
2019-06-27 Vägledning
2019-06-27 Rättsfallskommentar
2019-06-27 Rättsfallskommentar
2019-06-26 Vägledning
Ställningstagande: Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån
2019-06-26 Vägledning
2019-06-26 Vägledning
Förtydligande: Förmånsvärdering av sjukvårdsförsäkring
2019-06-26 Vägledning
2019-06-26 Vägledning
Ny sida om det nordiska handräckningsavtalet
2019-06-26 Vägledning
2019-06-26 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019
2019-06-26 Vägledning
2019-06-26 Vägledning
Lagändring: Höjd vägavgift 1 juli 2019
2019-06-26 Vägledning
2019-06-26 Ställningstagande
2019-06-26 Ställningstagande
2019-06-25 Vägledning
Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat om uthyrning av en anläggning för ankomst- eller transitboende avser uthyrning av stadigvarande bostad
2019-06-25 Vägledning
2019-06-25 Rättsfallskommentar
2019-06-25 Rättsfallskommentar
2019-06-25 Vägledning
2019-06-25 Vägledning
2019-06-25 Vägledning
Lagändring: Arbetsgivaravgifterna sänks för ungdomar från den 1 augusti 2019
2019-06-25 Vägledning
2019-06-24 Vägledning
2019-06-24 Vägledning
2019-06-24 Vägledning
Förtydligande: Skattesats för vissa elektroniska publikationer.
2019-06-24 Vägledning
2019-06-20 Vägledning
Sidan Återkallelse av godkännande har tillkommit med anledning av ny lagstiftning
2019-06-20 Vägledning
2019-06-20 Vägledning
Sidan om gåvomottagare har tillkommit
2019-06-20 Vägledning
2019-06-20 Vägledning
Sidan om skattereduktion för gåvor har tillkommit
2019-06-20 Vägledning
2019-06-20 Vägledning
Sidan Ansökningsförfarandet har tillkommit med anledning av ny lagstiftning
2019-06-20 Vägledning
2019-06-20 Vägledning
Sidan Krav för att bli godkänd har tillkommit med anledning av ny lagstiftning
2019-06-20 Vägledning
2019-06-20 Vägledning
Förtydligande: Endast ålderspensionsavgift för de födda 1938–1953
2019-06-20 Vägledning
2019-06-20 Vägledning
Prövningstillstånd: Jämkning och återbetalning när frivillig skattskyldighet under uppförandeskede upphör innan någon uthyrning påbörjats
2019-06-20 Vägledning
2019-06-20 Ställningstagande
2019-06-20 Ställningstagande
2019-06-20 Utgåvenotis
2019-06-20 Utgåvenotis
2019-06-18 Vägledning
Sidan om skattesats på tryckta produkter m.m. har skrivits om p.g.a. ny lagstiftning och två nya ställningstaganden
2019-06-18 Vägledning
2019-06-18 Utgåvenotis
2019-06-18 Utgåvenotis
2019-06-17 Ställningstagande
2019-06-17 Ställningstagande
2019-06-17 Ställningstagande
2019-06-17 Ställningstagande
2019-06-17 Allmänt råd
2019-06-17 Allmänt råd
2019-06-17 Allmänt råd
2019-06-17 Allmänt råd
2019-06-17 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av utbetalning vid ett bolags likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier när mottagaren är en fysisk person som har hemvist i utlandet enligt skatteavtal
2019-06-17 Vägledning
2019-06-14 Vägledning
Förtydligande: Litis pendens och handläggningsanstånd
2019-06-14 Vägledning
2019-06-14 Lagar & förordningar
2019-06-14 Lagar & förordningar
2019-06-14 Lagar & förordningar
2019-06-14 Lagar & förordningar
2019-06-13 Vägledning
Ställningstagande: Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang
2019-06-13 Vägledning
2019-06-13 Ställningstagande
2019-06-13 Ställningstagande
2019-06-12 Vägledning
2019-06-12 Vägledning
2019-06-12 Ställningstagande
2019-06-12 Ställningstagande
2019-06-11 Vägledning
Förtydligande: Ett dödsbo övertar inte skattskyldighet
2019-06-11 Vägledning
2019-06-10 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av utbetalning vid ett bolags likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier när mottagaren är en fysisk person som har hemvist i utlandet enligt skatteavtal
2019-06-10 Vägledning
2019-06-10 Vägledning
2019-06-10 Vägledning
2019-06-10 Ställningstagande
2019-06-10 Ställningstagande
2019-06-05 Rättsfallskommentar
2019-06-05 Rättsfallskommentar
2019-06-05 Vägledning
2019-06-05 Vägledning
2019-06-03 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av utbetalning vid ett bolags likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier när mottagaren är en fysisk person som har hemvist i utlandet enligt skatteavtal
2019-06-03 Vägledning
2019-06-03 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av utbetalning vid ett bolags likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier när mottagaren är en fysisk person som har hemvist i utlandet enligt skatteavtal
2019-06-03 Vägledning
2019-06-03 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av utbetalning vid ett bolags likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier när mottagaren är en fysisk person som har hemvist i utlandet enligt skatteavtal
2019-06-03 Vägledning
2019-06-03 Vägledning
Ställningstagande: Tillhandahållanden av tjänster mellan ett företags etablering i Sverige och en utländsk mervärdeskattegrupp där företaget är medlem
2019-06-03 Vägledning
2019-06-03 Ställningstagande
2019-06-03 Ställningstagande
2019-05-31 Vägledning
Lagändring: Skatteverket ska registrera lagvalsavtal med nordisk anknytning
2019-05-31 Vägledning
2019-05-31 Vägledning
Lagändring: Skatteverkets beslut om registrering av ett lagvalsavtal ska överklagas till tingsrätten
2019-05-31 Vägledning
2019-05-31 Vägledning
Lagändring: Skatteverket ska även registrera lagvalsavtal med nordisk anknytning
2019-05-31 Vägledning
2019-05-31 Vägledning
Lagändring: Från och med den 1 juni 2019 ska ett äktenskapsförord vara daterat
2019-05-31 Vägledning
2019-05-29 Vägledning
Lagändring: Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas den 1 juli 2019
2019-05-29 Vägledning
2019-05-29 Vägledning
Lagändring: Särskild löneskatt på aktiv näringsverksamhet för äldre avskaffas den 1 juli 2019
2019-05-29 Vägledning
2019-05-29 Vägledning
Lagändring: Särskild löneskatt för äldre avskaffas den 1 juli 2019
2019-05-29 Vägledning
2019-05-29 Vägledning
Lagändring: Särskild löneskatt för äldre avskaffas den 1 juli 2019
2019-05-29 Vägledning
2019-05-29 Vägledning
Ställningstagande: Skattesats för nikotinfritt snus
2019-05-29 Vägledning
2019-05-28 Ställningstagande
2019-05-28 Ställningstagande
2019-05-28 Vägledning
Ställningstagande: Undantag från skatteplikt för fertilitetsbehandlingar
2019-05-28 Vägledning
2019-05-27 Vägledning
Ställningstagande: Skattesats vid tillträde till visning av idrottsligt evenemang
2019-05-27 Vägledning
2019-05-27 Ställningstagande
2019-05-27 Ställningstagande
2019-05-24 Rättsfallskommentar
2019-05-24 Rättsfallskommentar
2019-05-24 Vägledning
2019-05-24 Vägledning
2019-05-23 Ställningstagande
2019-05-23 Ställningstagande
2019-05-22 Vägledning
Rättsfall: Fördelning av ingående skatt mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet
2019-05-22 Vägledning
2019-05-22 Vägledning
Förtydligande: Beräkningen av anställningstid för den först anställda i verksamheten.
2019-05-22 Vägledning
2019-05-22 Vägledning
Rättsfall: Bestämmelsen i 19 kap. 12 § ML kan inte ses som en preklusionsfrist
2019-05-22 Vägledning
2019-05-21 Ställningstagande
2019-05-21 Ställningstagande
2019-05-21 Rättsfallskommentar
2019-05-21 Rättsfallskommentar
2019-05-21 Ställningstagande
2019-05-21 Ställningstagande
2019-05-20 Ställningstagande
2019-05-20 Ställningstagande
2019-05-20 Vägledning
2019-05-20 Vägledning
2019-05-20 Ställningstagande
2019-05-20 Ställningstagande
2019-05-17 Vägledning
Ställningstagande: Bilförmån – nya miljöbilar våren 2019
2019-05-17 Vägledning
2019-05-17 Vägledning
Rättelse: Närmast jämförbara bil för Volvo V90 T8 Inscription tillverkningsår 2017
2019-05-17 Vägledning
2019-05-17 Ställningstagande
2019-05-17 Ställningstagande
2019-05-17 Vägledning
Rättsfall: Upplåtelse av ABT-boende utgjorde två separata tjänster
2019-05-17 Vägledning
2019-05-16 Vägledning
Förtydligande: Bedömning av god tro vid handel med begagnade bilar.
2019-05-16 Vägledning
2019-05-16 Vägledning
Ställningstagande: Uthyrning av s.k. operationsfunktion inom vården
2019-05-16 Vägledning
2019-05-16 Vägledning
Ställningstagande: Vårdberedskap vid evenemang
2019-05-16 Vägledning
2019-05-16 Vägledning
Ställningstagande: Uthyrning av s.k. operationsfunktion inom vården
2019-05-16 Vägledning
2019-05-16 Vägledning
Förtydligande: Felsökning ger inte rätt till rotavdrag
2019-05-16 Vägledning
2019-05-16 Vägledning
Sidorna om avdragsbegränsningar för ränteutgifter har uppdaterats
2019-05-16 Vägledning
2019-05-16 Vägledning
Sidan Koncernbidragsspärren har skrivits om
2019-05-16 Vägledning
2019-05-16 Ställningstagande
2019-05-16 Ställningstagande
2019-05-16 Utgåvenotis
2019-05-16 Utgåvenotis
2019-05-15 Vägledning
Rättsfall: Interaktiva framträdanden som filmas och direktsänds via Internet skulle enligt EU-domstolen i ett fall anses utföras på den plats leverantören var etablerad.
2019-05-15 Vägledning
2019-05-14 Ställningstagande
2019-05-14 Ställningstagande
2019-05-14 Ställningstagande
2019-05-14 Ställningstagande
2019-05-13 Ställningstagande
2019-05-13 Ställningstagande
2019-05-09 Ställningstagande
2019-05-09 Ställningstagande
2019-05-09 Ställningstagande
2019-05-09 Ställningstagande
2019-05-09 Vägledning
Förtydligande: Omprövning av avräkning av utländsk skatt på grund av nedsättning av den utländska skatten
2019-05-09 Vägledning
2019-05-06 Ställningstagande
2019-05-06 Ställningstagande
2019-05-06 Allmänt råd – aktier
2019-05-06 Allmänt råd – aktier
2019-05-06 Allmänt råd – aktier
2019-05-06 Allmänt råd – aktier
2019-05-03 Vägledning
Rättsfall: Körkortsundervisning omfattas inte av begreppet undervisning
2019-05-03 Vägledning
2019-05-03 Vägledning
Förtydligande: Ansökan om företrädaransvar för obetald ackordslikvid
2019-05-03 Vägledning
2019-05-02 Vägledning
Rättsfallskommentar: Beräkning av fastighetsskatt för taxeringsenheter med vindkraftverk
2019-05-02 Vägledning
2019-05-02 Vägledning
Ställningstagande: Omvärdering när ett moderbolag tillhandahåller koncerngemensamma tjänster till ett dotterbolag
2019-05-02 Vägledning
2019-05-02 Rättsfallskommentar
2019-05-02 Rättsfallskommentar
2019-05-02 Vägledning
Sidan Flygande personal i internationell trafik har tillkommit
2019-05-02 Vägledning
2019-05-02 Vägledning
Ställningstagande upphävs: Ställningstagandet Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, 131 209264-16/111, upphävs med anledning av EU-domstolens avgörande C-647/17, Srf konsulterna.
2019-05-02 Vägledning
2019-05-02 Ställningstagande
2019-05-02 Ställningstagande
2019-04-30 Ställningstagande
2019-04-30 Ställningstagande
2019-04-29 Vägledning
Förtydligande: Avdrag för ökade levnadskostnader ska minskas om man har fått kostförmån
2019-04-29 Vägledning
2019-04-26 Utgåvenotis
2019-04-26 Utgåvenotis
2019-04-25 Vägledning
Förtydligande: leasingavtal som innebär omsättning av vara för att leasingtagaren måste köpa varan eller anvisa en annan köpare
2019-04-25 Vägledning
2019-04-24 Vägledning
2019-04-24 Vägledning
2019-04-18 Vägledning
Rättsfall: Makars ekonomiska gemenskap
2019-04-18 Vägledning
2019-04-17 Vägledning
Förtydligande: Sjukvård – exempel på skattepliktig uthyrning av vårdpersonal
2019-04-17 Vägledning
2019-04-16 Vägledning
2019-04-16 Vägledning
2019-04-16 Vägledning
Sidan Museiverksamhet har skrivits om p.g.a. ett nytt ställningstagande
2019-04-16 Vägledning
2019-04-16 Vägledning
Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat fråga om avdragsrätt för ingående skatt avseende investering i en solcellsanläggning
2019-04-16 Vägledning
2019-04-16 Utgåvenotis
2019-04-16 Utgåvenotis
2019-04-15 Rättsfallskommentar
2019-04-15 Rättsfallskommentar
2019-04-15 Allmänt råd – aktier
2019-04-15 Allmänt råd – aktier
2019-04-15 Allmänt råd – aktier
2019-04-15 Allmänt råd – aktier
2019-04-12 Vägledning
2019-04-12 Vägledning
2019-04-12 Vägledning
Ställningstagande: Tillämpningsområdet för mervärdesskattelagens faktureringsregler
2019-04-12 Vägledning
2019-04-10 Ställningstagande
2019-04-10 Ställningstagande
2019-04-10 Ställningstagande
2019-04-10 Ställningstagande
2019-04-08 Ställningstagande
2019-04-08 Ställningstagande
2019-04-08 Rättsfallskommentar
2019-04-08 Rättsfallskommentar
2019-04-08 Vägledning
Lagändring: Skyldighet för Skatteverket att anmäla bedrägeribrott med koppling till rot- och rutavdrag
2019-04-08 Vägledning
2019-04-08 Vägledning
Rättsfall: Preskriptionsförlängning när gäldenären har saknat känd hemvist
2019-04-08 Vägledning
2019-04-08 Vägledning
Rättsfall: Preskriptionsförlängning vid utlandsvistelse
2019-04-08 Vägledning
2019-04-04 Vägledning
Rättsfall:Beskattningstidpunkten för pension från en amerikansk pensionsplan, en s.k. 401(k)-plan och tillämplig artikel i skatteavtal
2019-04-04 Vägledning
2019-04-03 Vägledning
Förhandsbesked: Arbetstekniska hörselhjälpmedel
2019-04-03 Vägledning
2019-04-03 Vägledning
2019-04-03 Vägledning
2019-04-03 Vägledning
2019-04-03 Vägledning
2019-04-03 Rättsfallskommentar
2019-04-03 Rättsfallskommentar
2019-04-02 Vägledning
Lagändring i 15 § FOL. Träder i kraft den 2 april 2019.
2019-04-02 Vägledning
2019-03-29 Vägledning
Ställningstagande: Underlag för att styrka rätt till ersättning för mervärdesskatt som avser särskilda boendeformer
2019-03-29 Vägledning
2019-03-29 Vägledning
Lagändring: Biståndsbedömda trygghetsboenden omfattas av bestämmelserna om ersättning för särskilda boendeformer i LEMK
2019-03-29 Vägledning
2019-03-29 Ställningstagande
2019-03-29 Ställningstagande
2019-03-28 Vägledning
Lagändring: Skattereduktionen för fackföreningsavgift avskaffas från och med den 1 april 2019
2019-03-28 Vägledning
2019-03-28 Vägledning
Lagändring: Skattereduktion för fackföreningsavgift avskaffas från och med den 1 april 2019
2019-03-28 Vägledning
2019-03-28 Vägledning
Dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande ändring av identitetsuppgifter.
2019-03-28 Vägledning
2019-03-25 Allmänt råd – aktier
2019-03-25 Allmänt råd – aktier
2019-03-25 Allmänt råd – aktier
2019-03-25 Allmänt råd – aktier
2019-03-21 Vägledning
Förtydligande: Beräkning av en solcellsanläggnings sammanlagda installerade toppeffekt
2019-03-21 Vägledning
2019-03-21 Ställningstagande
2019-03-21 Ställningstagande
2019-03-20 Vägledning
Förtydligande: Beräkna värdet för hyreshus under genomgripande ombyggnation
2019-03-20 Vägledning
2019-03-19 Vägledning
Förtydligande: Informationsutbyte med Storbritannien efter Brexit
2019-03-19 Vägledning
2019-03-19 Vägledning
Förtydligande: Storbritannien och Brexit
2019-03-19 Vägledning
2019-03-19 Vägledning
Förtydligande: Storbritannien och Brexit
2019-03-19 Vägledning
2019-03-19 Vägledning
Förtydligande: Storbritannien och Brexit
2019-03-19 Vägledning
2019-03-19 Rättsfallskommentar
2019-03-19 Rättsfallskommentar
2019-03-19 Vägledning
Import från Storbritannien i samband med brexit
2019-03-19 Vägledning
2019-03-19 Vägledning
Unionsinternt förvärv i samband med brexit
2019-03-19 Vägledning
2019-03-18 Allmänt råd – aktier
2019-03-18 Allmänt råd – aktier
2019-03-18 Allmänt råd – aktier
2019-03-18 Allmänt råd – aktier
2019-03-18 Vägledning
Förtydligande: Spelverksamhet efter den 1 januari 2019 som bedrivs med tillstånd enligt lotterilagen
2019-03-18 Vägledning
2019-03-15 Vägledning
Ställningstagande Arbetsgivardeklaration på individnivå – rättelse av skatteavdrag vid dödsfall
2019-03-15 Vägledning
2019-03-15 Vägledning
Ställningstagande: Arbetsgivardeklaration på individnivå – återbetalning av skatteavdrag
2019-03-15 Vägledning
2019-03-15 Vägledning
Förtydligande: Schablonberäknad arbetskostnad vid värmepumpsentreprenader kan bara användas vid nyinstallationer
2019-03-15 Vägledning
2019-03-15 Rättsfallskommentar
2019-03-15 Rättsfallskommentar
2019-03-14 Vägledning
Förtydligande om hur tillämpningsinformationen ska tolkas
2019-03-14 Vägledning
2019-03-14 Vägledning
Förtydligande om hur tillämpningsinformationen ska tolkas
2019-03-14 Vägledning
2019-03-14 Vägledning
Förtydligande om hur tillämpningsinformationen ska tolkas
2019-03-14 Vägledning
2019-03-14 Ställningstagande
2019-03-14 Ställningstagande
2019-03-14 Ställningstagande
2019-03-14 Ställningstagande
2019-03-13 Vägledning
2019-03-13 Vägledning
2019-03-12 Vägledning
2019-03-12 Vägledning
2019-03-11 Vägledning
Förtydligande: Villkor för att få flytta kapitalet i en pensionsförsäkring
2019-03-11 Vägledning
2019-03-08 Vägledning
Förtydligande: Näringsbidrag som använts för inventarier
2019-03-08 Vägledning
2019-03-08 Vägledning
Förtydligande: Tandvård – exempel på vårdtjänst och uthyrning av vårdpersonal
2019-03-08 Vägledning
2019-03-08 Vägledning
Förtydligande: Sjukvård – exempel på vårdtjänst och uthyrning av vårdpersonal
2019-03-08 Vägledning
2019-03-07 Rättsfallskommentar
2019-03-07 Rättsfallskommentar
2019-03-07 Vägledning
Förhandsbesked: Hyresvärds tillhandahållande av el och/eller vatten
2019-03-07 Vägledning
2019-03-07 Rättsfallskommentar
2019-03-07 Rättsfallskommentar
2019-03-06 Vägledning
Ställningstagande: Uppgifter i beskattningsdatabasen om skattebetalning m.m. omfattas av absolut sekretess.
2019-03-06 Vägledning
2019-03-06 Vägledning
Ställningstagande: Uppgifter i beskattningsdatabasen om skattebetalning m.m. omfattas av absolut sekretess.
2019-03-06 Vägledning
2019-03-06 Ställningstagande
2019-03-06 Ställningstagande
2019-03-05 Föreskrift
2019-03-05 Föreskrift
2019-03-04 Vägledning
Svar på uppkommen fråga: Skattetillägg när kostnader inte kan ligga till grund för skattereduktioner men i stället medges som avdrag
2019-03-04 Vägledning
2019-03-04 Vägledning
Förtydligande: Friskvårdsaktiviteter som betalas i november och december kan hänföras till nästa års bidrag
2019-03-04 Vägledning
2019-03-04 Allmänt råd – aktier
2019-03-04 Allmänt råd – aktier
2019-03-04 Allmänt råd – aktier
2019-03-04 Allmänt råd – aktier
2019-03-01 Vägledning
Förtydligande: Om arbetsgivaren står för de faktiska utgifterna i stället för traktamente
2019-03-01 Vägledning
2019-03-01 Vägledning
Förtydligande: Verkställighet av obetald ackordslikvid efter ett offentligt ackord
2019-03-01 Vägledning
2019-02-28 Vägledning
Förtydligande: Internetplattform
2019-02-28 Vägledning
2019-02-28 Vägledning
Förtydligande: Vårdmottagning – sjukvård eller uthyrning av personal?
2019-02-28 Vägledning
2019-02-28 Vägledning
Förtydligande om sjukvård och uthyrning av vårdpersonal
2019-02-28 Vägledning
2019-02-28 Vägledning
Förtydligande: Inhyrd läkare på vårdcentral – skattepliktig personaluthyrning
2019-02-28 Vägledning
2019-02-28 Ställningstagande
2019-02-28 Ställningstagande
2019-02-25 Vägledning
Förtydligande: Allmänna hälsoundersökningar är oftast en skattepliktig förmån
2019-02-25 Vägledning
2019-02-25 Vägledning
Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat fråga om avdragsrätt för ingående skatt avseende investering i en solcellsanläggning
2019-02-25 Vägledning
2019-02-22 Vägledning
Ställningstagande: Fråga om F-skatt när tillstånd att vistas i Sverige saknas
2019-02-22 Vägledning
2019-02-22 Rättsfallskommentar
2019-02-22 Rättsfallskommentar
2019-02-22 Vägledning
Ställningstagande: Fråga om F-skatt när tillstånd att vistas i Sverige saknas
2019-02-22 Vägledning
2019-02-22 Vägledning
Rättsfall: Ersättning för framtida inkomstförlust på grund av personskada
2019-02-22 Vägledning
2019-02-22 Vägledning
Ställningstagande: Återkallelse av F-skatt – juridiska personer som inte bedriver verksamhet
2019-02-22 Vägledning
2019-02-21 Vägledning
Rättsfall: Ränta vid Skatteverkets återbetalning till konkursbo
2019-02-21 Vägledning
2019-02-19 Rättsfallskommentar
2019-02-19 Rättsfallskommentar
2019-02-18 Vägledning
Förtydligande: Golftävling med middag på kvällen är två tillhandahållanden
2019-02-18 Vägledning
2019-02-15 Ställningstagande
2019-02-15 Ställningstagande
2019-02-15 Ställningstagande
2019-02-15 Ställningstagande
2019-02-13 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket anser att tillhandahållande av en matlagningskurs ska beskattas med 25 procent.
2019-02-13 Vägledning
2019-02-13 Ställningstagande
2019-02-13 Ställningstagande
2019-02-11 Vägledning
Förtydligande: EU-domstolens avgörande C-165/17, Morgan Stanley
2019-02-11 Vägledning
2019-02-08 Vägledning
Ställningstagande: Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt vid tillfällig registrering i samband med export
2019-02-08 Vägledning
2019-02-07 Ställningstagande
2019-02-07 Ställningstagande
2019-02-06 Rättsfallskommentar
2019-02-06 Rättsfallskommentar
2019-02-06 Ställningstagande
2019-02-06 Ställningstagande
2019-02-06 Utgåvenotis
2019-02-06 Utgåvenotis
2019-02-05 Vägledning
2019-02-05 Vägledning
2019-02-05 Vägledning
2019-02-05 Vägledning
2019-02-05 Vägledning
Ändrade regler för begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder
2019-02-05 Vägledning
2019-02-04 Föreskrift
2019-02-04 Föreskrift
2019-02-04 Allmänt råd – aktier
2019-02-04 Allmänt råd – aktier
2019-02-04 Allmänt råd – aktier
2019-02-04 Allmänt råd – aktier
2019-02-04 Allmänt råd – aktier
2019-02-04 Allmänt råd – aktier
2019-02-04 Allmänt råd – aktier
2019-02-04 Allmänt råd – aktier
2019-01-31 Lagar & förordningar
2019-01-31 Lagar & förordningar
2019-01-31 Rättsfallskommentar
2019-01-31 Rättsfallskommentar
2019-01-29 Vägledning
Rättsfallskommentar: Förmån av pensionsvägledning
2019-01-29 Vägledning
2019-01-29 Ställningstagande
2019-01-29 Ställningstagande
2019-01-28 Vägledning
Lagändring: Från och med den 29 januari 2019 ska äktenskapsförord som har gränsöverskridande följder vara daterade
2019-01-28 Vägledning
2019-01-28 Vägledning
Lagändring: Från och med den 29 januari 2019 ska lagvalsavtal registreras av Skatteverket
2019-01-28 Vägledning
2019-01-28 Rättsfallskommentar
2019-01-28 Rättsfallskommentar
2019-01-23 EU-författning
2019-01-23 EU-författning
2019-01-23 EU-författning
2019-01-23 EU-författning
2019-01-21 Allmänt råd – aktier
2019-01-21 Allmänt råd – aktier
2019-01-21 Allmänt råd – aktier
2019-01-21 Allmänt råd – aktier
2019-01-18 Vägledning
Rättsfall:Skatteverket kan kvitta en fordran på ersättning för rättegångskostnader i utmätningsmål mot skatteskulder
2019-01-18 Vägledning
2019-01-16 Ställningstagande
2019-01-16 Ställningstagande
2019-01-15 Meddelande
2019-01-15 Meddelande
2019-01-15 Meddelande
2019-01-15 Meddelande
2019-01-15 Meddelande
2019-01-15 Meddelande
2019-01-15 Ställningstagande
2019-01-15 Ställningstagande
2019-01-15 Ställningstagande
2019-01-15 Ställningstagande
2019-01-11 Vägledning
Rättsfall: Innebörden av internationell trafik i det nordiska skatteavtalet.
2019-01-11 Vägledning
2019-01-11 Vägledning
Rättsfall: Innebörden av internationell trafik i det nordiska skatteavtalet.
2019-01-11 Vägledning
2019-01-11 Rättsfallskommentar
2019-01-11 Rättsfallskommentar
2019-01-10 Ställningstagande
2019-01-10 Ställningstagande
2019-01-08 Rättsfallskommentar
2019-01-08 Rättsfallskommentar
2019-01-08 Vägledning
Förtydligande: Vad räknas som rätt tid för en juridisk person att lämna inkomstdeklaration när den lämnas elektroniskt och när en deklaration lämnas efter ett föreläggande – exempel på när förseningsavgift kan tas ut.
2019-01-08 Vägledning
2019-01-08 Vägledning
Lagändring: Ändrade regler avseende automatiskt informationsutbyte med anledning av CRS och DAC 2
2019-01-08 Vägledning
2019-01-08 Vägledning
Lagändring: Ändrade regler avseende automatiskt informationsutbyte med anledning av CRS och DAC 2
2019-01-08 Vägledning
2019-01-08 Vägledning
Lagändring: Ändrade regler avseende automatiskt informationsutbyte med anledning av CRS och DAC 2
2019-01-08 Vägledning
2019-01-07 Vägledning
Rättsfall: Styrelseledamöters ansvar enligt ABL för ett rekonstruktionsbolags förpliktelser
2019-01-07 Vägledning
2019-01-07 Allmänt råd
2019-01-07 Allmänt råd
2019-01-07 Vägledning
HFD, mål nr 669-18. Ersättning från ett optionsprogram intjänat utanför EU av EU medborgare
2019-01-07 Vägledning
2019-01-07 Vägledning
Föreskrift: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverket föreskrifter (SKVFS 2016:13) om skyldigheten att lämna kontrolluppgift.
2019-01-07 Vägledning
2019-01-02 Vägledning
Rättsfallskommentar: HFD har klargjort att bestämmelsen om allmänt avdrag för periodiska understöd inte reglerar tidpunkten för när rätten till avdrag infaller. Svar på när rätten infaller för de angivna situationerna får därmed sökas i andra bestämmelser (Skatteverkets rättsfallskommentar Familjestiftelses avdrag för periodiskt understöd).
2019-01-02 Vägledning
2019-01-02 Ställningstagande
2019-01-02 Ställningstagande