OBS: Detta är utgåva 2019.8. Sidan är avslutad 2024.

I Stockholms kommun tas trängselskatt ut vardagar utom lördagar mellan kl. 06.30 och 18.29. Beloppen varierar beroende på var och när bilen passerar en betalstation. Dag före helgdag och under juli månad tas ingen skatt ut.

När trängselskatt tas ut och belopp

För en bil som passerar betalstationer och är skattepliktig för trängselskatt ska skatten tas ut vardagar utom lördagar enligt tabellerna (bilaga 1 till lag (2004:629) om trängselskatt):

Stockholms innerstad

Tider/klockan

Skattebelopp/kronor

06:30–06:59

15

07:00–07:29

25

07:30–08:29

35

08:30–08:59

25

09:00–09:29

15

09:30–14:59

11

15:00–15:29

15

15:30–15:59

25

16:00–17:29

35

17:30–17:59

25

18:00–18:29

15

Essingeleden

Tider/klockan

Skattebelopp/kronor

06:30–06:59

15

07:00–07:29

22

07:30–08:29

30

08:30–08:59

22

09:00–09:29

15

09:30–14:59

11

15:00–15:29

15

15:30–15:59

22

16:00–17:29

30

17:30–17:59

22

18:00–18:29

15

Dag före helgdag tas ingen trängselskatt ut.

Det är timmen och den påbörjade minuten som avgör vad som ska räknas som tidpunkten då bilen passerade betalstationen.

Ingen trängselskatt tas ut under juli månad. Skälet är att det då finns fler bilister i Stockholm som aldrig eller sällan annars kör inom det skattebelagda området. Dessutom ger det en möjlighet att underhålla systemet (prop. 2006/07:109 s. 17).

Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil kan vara högst 105 kronor. Det sammanlagda skatteuttaget avser Stockholms kommun, det vill säga både Stockholms innerstad och Essingeleden.

Kartor över betalstationer i Stockholm

På Transportstyrelsens webbplats hittar du betalstationernas placering i Stockholm.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2004:629) om trängselskatt [1]

Propositioner

  • Proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm [1]

Övrigt

  • Trängselskatt i Stockholm [1]

Referenser inom trängselskatt