OBS: Detta är utgåva 2024.2. Sidan är avslutad 2024.

I Stockholms kommun tas trängselskatt ut vardagar utom lördagar mellan kl. 06.00 och 18.29. Beloppen varierar beroende på var och när bilen passerar en betalstation.

När trängselskatt tas ut och belopp

För en bil som passerar betalstationer och är skattepliktig för trängselskatt ska skatten tas ut vardagar utom lördagar enligt tabellerna (bilaga 1 till lag (2004:629) om trängselskatt, LTS):

Stockholms innerstad

Tider/klockan

Skattebelopp/kronor

Skattebelopp/kronor

Lågsäsong

Högsäsong

06.00-06.29

15

15

06:30–06:59

25

30

07:00–08:29

35

45

08:30–08:59

25

30

09:00–09:29

15

20

09:30–14:59

11

11

15:00–15:29

15

20

15:30–15:59

25

30

16:00–17:29

35

45

17:30–17:59

25

30

18:00–18:29

15

20

Essingeleden

Tider/klockan

Skattebelopp/kronor

Skattebelopp/kronor

Lågsäsong

Högsäsong

06.00-06.29

15

15

06:30–06:59

22

27

07:00–08:29

30

40

08:30–08:59

22

27

09:00–09:29

15

20

09:30–14:59

11

11

15:00–15:29

15

20

15:30–15:59

22

27

16:00–17:29

30

40

17:30–17:59

22

27

18:00–18:29

15

20

Trängselskatten är differentierad på högsäsong och lågsäsong. Högsäsongen avser perioden 1 mars-dagen före midsommarafton och 15 augusti-30 november och lågsäsongen utgör övrig tid (prop. 2017/18:74 s. 11). Anledningen till att det är olika trängselskattenivåer under högsäsong och lågsäsong är att nivån på trängseln varierar under året. Under senvåren, sommaren och hösten är trafikflödena och trängseln i vägnätet generellt större än under vinterhalvåret. Det är även fler trafikgrupper som delar på utrymmet under denna tid av året vilket leder till ökad trängsel i trafiksystemet (prop. 2017/18:74 s. 15).

Dag före helgdag tas ingen trängselskatt ut. Skatt tas dock ut för dag före långfredagen, dag före Kristi himmelsfärdsdag, och dag före alla helgons dag. Dag före första maj och dag före nationaldagen, ska skatt tas ut om de infaller på en vardag utom lördag (bilaga 1 till LTS).

Under juli månad tas trängselskatt endast ut de fem första vardagarna utom lördag (bilaga 1 till LTS). När de fem första vardagarna i juli räknas, räknas inte lördag med. Om den 1 juli infaller på en fredag är de fem första varadagarna således fredag, måndag, tisdag, onsdag och torsdag (prop. 2017/18:74 s. 16). Skälet till att trängselskatt inte tas ut under större delen av juli månad är att det då finns fler bilister i Stockholm som aldrig eller sällan annars kör inom det skattebelagda området. Dessutom ger det en möjlighet att underhålla systemet (prop. 2006/07:109 s. 17).

Det är timmen och den påbörjade minuten som avgör vad som ska räknas som tidpunkten då bilen passerade betalstationen.

Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil kan vara högst 105 kronor under lågsäsong och 135 kronor under högsäsong (bilaga 1 till LTS). Det sammanlagda skatteuttaget avser Stockholms kommun, det vill säga både Stockholms innerstad och Essingeleden.

Kartor över betalstationer i Stockholm

På Transportstyrelsens webbplats hittar du betalstationernas placering i Stockholm.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm [1]
  • Proposition 2017/18:74 Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur [1] [2] [3]

Övrigt

  • Trängselskatt i Stockholm [1]

Referenser inom trängselskatt