OBS: Detta är utgåva 2019.8. Sidan är avslutad 2023.

På dessa sidor används ibland begreppet köp. Med köp förstås även import och unionsinterna förvärv.

Uppdaterat