OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Finansiella tjänster och försäkringstjänster är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 9 och 10 §§ mervärdesskattelagen (ML).