OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Det förekommer att en arbetsgivare betalar lön eller ersättning under sjukdomstid eller står för självrisk vid ersättning för olycksfall i arbetet. Ersättning som arbetsgivaren betalar ut vid yrkesskada eller arbetsskada, i de fall då arbetsgivaren står för självrisk enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller enligt 42 kap. 5 § SFB, är skattepliktig inkomst på samma sätt som försäkringsersättningarna enligt 39–42 kap. SFB (11 kap. 41 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & Förordningar

  • Lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1]