OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Det förekommer att en arbetsgivare betalar lön eller ersättning under sjukdomstid eller står för s.k. självrisk för ersättning vid olycksfall i arbetet. Ersättning som arbetsgivaren betalar ut vid yrkesskada eller arbetsskada, i de fall då arbetsgivaren står för självrisk enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller enligt 42 kap. 5 § SFB, är skattepliktig inkomst på samma sätt som försäkringsersättningarna enligt 39–42 kap. SFB (11 kap. 41 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & Förordningar

  • Lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1]