OBS: Detta är utgåva 2019.8. Sidan är avslutad 2020.

Skatteverket får registrera uppgift om utländskt medborgarskap i folkbokföringen.

När registrerar Skatteverket utländskt medborgarskap?

Skatteverket får registrera utländskt medborgarskap för personer som är folkbokförda eller ska folkbokföras i Sverige vid

  • flyttning till Sverige,
  • barns födelse eller vid registrering av faderskap och föräldraskap,
  • adoption av ett barn,
  • föräldrars äktenskap,
  • vigsel för utländska medborgare, eller
  • en begäran om rättelse, ändring eller tillägg av utländskt medborgarskap.

Registreringen av medborgarskap i folkbokföringen

Enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap får en person som förvärvar svenskt medborgarskap behålla sitt tidigare utländska medborgarskap. För svenska medborgare registrerar Skatteverket enbart det svenska medborgarskapet i folkbokföringen, även om personen har ett eller flera utländska medborgarskap. Om en utländsk medborgare förvärvar svenskt medborgarskap avslutar Skatteverket registreringen av personens utländska medborgarskap i folkbokföringen. För en person som inte är svensk medborgare kan Skatteverket registrera ett eller flera utländska medborgarskap i folkbokföringen.

Som tidpunkt för förvärv av ett utländskt medborgarskap anges normalt det datum när medborgarskapet registreras i folkbokföringen. Det beror på att Skatteverket oftast saknar kunskap om när personen har förvärvat utländskt medborgarskap.

Ingen skyldighet att anmäla förlust av svenskt medborgarskap

Det finns inte någon skyldighet att anmäla förlust av svenskt medborgarskap till svenska myndigheter för en person som är registrerad som svensk medborgare i folkbokföringen.

Om en person har förlorat sitt svenska medborgarskap före den 1 juli 2001 (7 § i 1950 års medborgarskapslag) kan hen återfå svenskt medborgarskap genom anmälan till Migrationsverket.

Om en svensk medborgare är avregistrerad från folkbokföringen som utflyttad till ett annat land så visar uppgift om svenskt medborgarskap i folkbokföringen i regel enbart vad som var känt vid tidpunkten för avregistreringen.