OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Om Skatteverket inte kan knyta en persons bosättning till en viss fastighet eller kommun kan personen anses sakna känd hemvist.

Vad menas med ”utan känd hemvist”?

När Skatteverket inte kan knyta en persons bosättning till en viss fastighet eller till en kommun med stöd av 7–13 §§ FOL och inte heller kan avregistrera denne enligt 20 § FOL kan personen anses sakna känd hemvist (13 a § FOL). Den som med stöd av bestämmelsen ska vara folkbokförd utan känd hemvist folkbokför Skatteverket under rubrikfastigheten ”utan känd hemvist” (4 § FOF).

Ingen adress ska registreras

När Skatteverket registrerar en person ”utan känd hemvist” kan någon folkbokföringsadress inte registreras eftersom det saknas en fastställd adress. Personen ska inte heller ha en särskild postadress i folkbokföringen eftersom en person som har en fungerande postadress normalt inte kan anses sakna hemvist.

Efter två år avregistreras personen som försvunnen

En person som oavbrutet under två år ansetts sakna känd hemvist ska avregisteras som försvunnen med stöd av 21 § FOL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringsförordning (1991:749) [1]
  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3] [4]