OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Inkomstskattelagen räknar upp en rad avdrag som ska göras i inkomstslaget närings­verksamhet. Här finner du även regler om vid vilken tidpunkt avdragen ska göras.

Uppdaterat