OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Ett företag kan betala olika ersättningar till anställda för utfört arbete, t.ex. lön, avgångsvederlag och pension. Ersättningarna kan betalas både under pågående anställning eller efter avslutad anställning.

Uppdaterat