OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Ett underskottsföretag som är med om en ägarförändring kan omfattas av de regler i 40 kap. IL som begränsar företagets rätt till avdrag för tidigare års underskott.

Läs om avdrag för kvarvarande förluster eller underskott i aktiefållan och avdrag för kvarvarande förluster i fastighetsfållan. Läs om avdrag ett senare år för negativt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) på sidan Vad ingår i underlaget för SLP. Läs om avdrag för kvarstående negativa räntenetton vid vissa ägarförändringar på sidan Begränsad avdragsrätt för negativa räntenetton.

Uppdaterat