OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Begränsat skattskyldiga beskattas enligt kupongskattelagen för utdelning på aktier i svenska aktiebolag och europabolag med säte i Sverige samt för utdelning på andelar i svenska värdepappersfonder och specialfonder. Till utdelning räknas även ersättningar i samband med likvidation, inlösen och återköp av aktier.

Är det fråga om utdelning från svenska ekonomiska föreningar sker beskattning enligt IL.

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster