OBS: Detta är utgåva 2019.8. Sidan är avslutad 2019.

Skatteverket kan bli skyldigt att betala skadestånd om verket skulle behandla personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförordning, den kompletterande dataskyddslagen, SdbL eller en annan författning eller föreskrift som kompletterar EU:s dataskyddsförordning. Skatteverket kan även få betala en administrativ sanktionsavgift om myndigheten skulle bryta mot vissa bestämmelser.

Betala skadestånd för felaktigt behandlade personuppgifter

Om Skatteverket, eller någon som myndigheten har anlitat, har behandlat personuppgifter i strid med de allmänna dataskyddsbestämmelserna, SdbL eller andra anslutande författningar ska Skatteverket ersätta den registrerade personen för sådan skada och kränkning som den felaktiga behandlingen har orsakat, genom att betala ett skadestånd.

Bestämmelserna om skadestånd enligt EU:s dataskyddsförordning gäller inte för juridiska personer eller för avlidna.

Skatteverket kan få betala en administrativ sanktionsavgift

Skatteverket kan bli skyldigt att betala en administrativ sanktionsavgift om myndigheten skulle bryta mot vissa dataskyddsbestämmelser.