OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om nikotinskatt som Skatteverket fattar. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter (LSNP) omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LSNP

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på vissa nikotinhaltiga produkter (nikotinskatt) som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSNP (17 § LSNP). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 14 § LSNP ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL). Skatteverkets övriga beslut enligt LSNP omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LSNP?

De beslut som fattas med stöd av LSNP är följande:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter [1] [2] [3] [4]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]