OBS: Detta är utgåva 2020.1. Sidan är avslutad 2023.

Huvudregeln om avdragsrätt i 8 kap. 3 § ML är kompletterad med flera specialregler som återfinns i 8 kap. 4, 11, 13, 14 §§ och 9 kap. 8 § ML.