OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2020-12-30 Vägledning
2020-12-30 Vägledning
2020-12-30 Vägledning
2020-12-30 Vägledning
2020-12-28 Ställningstagande
2020-12-28 Ställningstagande
2020-12-21 Vägledning
Information om brexit och nya regler om uppehållsstatus
2020-12-21 Vägledning
2020-12-21 Allmänt råd
2020-12-21 Allmänt råd
2020-12-21 Föreskrift
2020-12-21 Föreskrift
2020-12-18 Vägledning
2020-12-18 Vägledning
2020-12-18 Vägledning
2020-12-18 Vägledning
2020-12-18 Vägledning
Förtydligande med anledning av corona: Tillämpning av säkerhetsventilen om utlandsvistelsen fortsätter efter avbrottet
2020-12-18 Vägledning
2020-12-18 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Kostförmån som saknar samband med arbetsgivaren och lämnas utan krav på motprestation blir skattefri, med retroaktiv tillämpning på förmåner som lämnas efter den 29 februari 2020.
2020-12-18 Vägledning
2020-12-18 Vägledning
2020-12-18 Vägledning
2020-12-18 Vägledning
2020-12-18 Vägledning
2020-12-17 Vägledning
2020-12-17 Vägledning
2020-12-17 Vägledning
Ställningstagande: Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt när den skattskyldige avlidit
2020-12-17 Vägledning
2020-12-17 Vägledning
Förtydligande: Podcast
2020-12-17 Vägledning
2020-12-16 Vägledning
Förtydligande: Säkerhetsventilen som gäller 183-dagarsregeln för sjömän och corona
2020-12-16 Vägledning
2020-12-15 Vägledning
Förtydligande: Nedsättning av avkastningsskatt på pensionsmedel genom avräkning av utländsk skatt för innehavare av pensionssparkonto
2020-12-15 Vägledning
2020-12-15 Vägledning
2020-12-15 Vägledning
2020-12-15 Vägledning
2020-12-15 Vägledning
2020-12-15 Rättsfallskommentar
2020-12-15 Rättsfallskommentar
2020-12-15 Ställningstagande
2020-12-15 Ställningstagande
2020-12-14 Allmänt råd
2020-12-14 Allmänt råd
2020-12-14 Allmänt råd
2020-12-14 Allmänt råd
2020-12-14 Allmänt råd
2020-12-14 Allmänt råd
2020-12-14 Föreskrift
2020-12-14 Föreskrift
2020-12-14 Föreskrift
2020-12-14 Föreskrift
2020-12-14 Föreskrift
2020-12-14 Föreskrift
2020-12-14 Föreskrift
2020-12-14 Föreskrift
2020-12-14 Lagar & förordningar
2020-12-14 Lagar & förordningar
2020-12-14 Lagar & förordningar
2020-12-14 Lagar & förordningar
2020-12-14 Ställningstagande
2020-12-14 Ställningstagande
2020-12-14 Rättsfallskommentar
2020-12-14 Rättsfallskommentar
2020-12-11 Vägledning
Förhandsbesked: Skatterättsnämnden har ansett att ett läkarbolag med verksamhet vid ett läkarhus tillhandahöll patienterna sjukvård som var undantagen från skatteplikt
2020-12-11 Vägledning
2020-12-11 Vägledning
Förtydligande: Förutsättningar för att få avräkning av carry forward-belopp
2020-12-11 Vägledning
2020-12-11 Ställningstagande
2020-12-11 Ställningstagande
2020-12-11 Vägledning
2020-12-11 Vägledning
2020-12-10 Vägledning
Ställningstagandet Avdrag för godkända tjänstehundar upphör att gälla från och med 1 januari år 2021
2020-12-10 Vägledning
2020-12-10 Vägledning
2020-12-10 Vägledning
2020-12-10 Vägledning
Förtydligande: När ett underskottsföretag eller dess moderföretag får det bestämmande inflytandet över ett utländskt bolag inträder en koncernbidragsspärr
2020-12-10 Vägledning
2020-12-10 Vägledning
2020-12-10 Vägledning
2020-12-10 Vägledning
Förtydligande: När ett utländskt bolag får det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag inträder en beloppsspärr och en koncernbidragsspärr
2020-12-10 Vägledning
2020-12-10 Vägledning
2020-12-10 Vägledning
2020-12-10 Ställningstagande
2020-12-10 Ställningstagande
2020-12-10 Vägledning
2020-12-10 Vägledning
2020-12-09 Vägledning
2020-12-09 Vägledning
2020-12-09 Vägledning
2020-12-09 Vägledning
2020-12-09 Ställningstagande
2020-12-09 Ställningstagande
2020-12-08 Vägledning
2020-12-08 Vägledning
2020-12-08 Allmänt råd – aktier
2020-12-08 Allmänt råd – aktier
2020-12-08 Allmänt råd – aktier
2020-12-08 Allmänt råd – aktier
2020-12-08 Allmänt råd – aktier
2020-12-08 Allmänt råd – aktier
2020-12-08 Allmänt råd – aktier
2020-12-08 Allmänt råd – aktier
2020-12-08 Allmänt råd – aktier
2020-12-08 Allmänt råd – aktier
2020-12-08 Allmänt råd – aktier
2020-12-08 Allmänt råd – aktier
2020-12-08 Allmänt råd
2020-12-08 Allmänt råd
2020-12-08 Föreskrift
2020-12-08 Föreskrift
2020-12-08 Vägledning
Rättsfall: Tillhandahållande till Migrationsverket av tillfälligt boende för asylsökande.
2020-12-08 Vägledning
2020-12-08 Föreskrift
2020-12-08 Föreskrift
2020-12-07 Rättsfallskommentar
2020-12-07 Rättsfallskommentar
2020-12-04 Vägledning
2020-12-04 Vägledning
2020-12-04 Vägledning
2020-12-04 Vägledning
2020-12-04 Vägledning
Förtydligande med anledning av corona: Anstånd och tillämpningen av ställningstagandet ”Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt”
2020-12-04 Vägledning
2020-12-03 Föreskrift
2020-12-03 Föreskrift
2020-12-03 Föreskrift
2020-12-03 Föreskrift
2020-12-03 Föreskrift
2020-12-03 Föreskrift
2020-12-03 Föreskrift
2020-12-03 Föreskrift
2020-12-03 Föreskrift
2020-12-03 Föreskrift
2020-12-03 Vägledning
2020-12-03 Vägledning
2020-12-03 Vägledning
Rättsfall: Den faktiska användningen med ett inköp har företräde framför den ursprungliga avsikten med inköpet
2020-12-03 Vägledning
2020-12-03 Vägledning
2020-12-03 Vägledning
2020-12-03 Vägledning
2020-12-03 Vägledning
2020-12-03 Vägledning
2020-12-03 Vägledning
2020-12-03 Vägledning
2020-12-03 Vägledning
2020-12-03 Vägledning
2020-12-03 Vägledning
2020-12-03 Vägledning
2020-12-03 Vägledning
2020-12-03 Utgåvenotis
2020-12-03 Utgåvenotis
2020-12-02 Rättsfallskommentar
2020-12-02 Rättsfallskommentar
2020-12-01 Vägledning
Rättsfallskommentar: EU-domstolens dom C-787/18, Sögård Fastigheter
2020-12-01 Vägledning
2020-12-01 Vägledning
2020-12-01 Vägledning
2020-12-01 Vägledning
2020-12-01 Vägledning
2020-12-01 Föreskrift
2020-12-01 Föreskrift
2020-12-01 Vägledning
2020-12-01 Vägledning
2020-12-01 Vägledning
Lagändring: Föreläggande vid ansökningar om godkännande för tonnagebeskattning – vitesförbud i vissa fall
2020-12-01 Vägledning
2020-12-01 Vägledning
Lagändring: Föreläggande vid ansökan om godkännande för tonnagebeskattning
2020-12-01 Vägledning
2020-12-01 Vägledning
2020-12-01 Vägledning
2020-12-01 Vägledning
2020-12-01 Vägledning
2020-12-01 Vägledning
Lagändring: Den 1 januari 2021 införs en ny definition av s.k. högkoncentrerade e-vätskor i LSNP. För dessa ska nikotinskatt tas ut med 4 000 kronor per liter.
2020-12-01 Vägledning
2020-12-01 Vägledning
Lagändring: Den 1 januari 2021 införs en definition av s.k. högkoncentrerade e-vätskor i LSNP.
2020-12-01 Vägledning
2020-12-01 Vägledning
2020-12-01 Vägledning
2020-11-30 Rättsfallskommentar
2020-11-30 Rättsfallskommentar
2020-11-27 Vägledning
Lagändring den 1 januari 2021: Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
Lagändring den 1 januari 2021: En utländsk utbetalare (utan fast driftställe i Sverige) ska göra skatteavdrag från ersättning som är skattepliktig enligt SINK
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
Lagändring den 1 januari 2021: Ett socialavgiftsavtal påverkar inte reglerna om skatteavdrag
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
Lagändring den 1 januari 2021: Ändrade regler när det gäller skyldigheten att göra skatteavdrag
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
Lagändring den 1 januari 2021: En utländsk utbetalare utan fast driftställe i Sverige ska i normalfallet göra skatteavdrag med 30 procent
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
Förtydligande: Vid ett planerat förfarande där det huvudsakliga syftet är att uppnå en skatteförmån, kan arrangemanget omfattas av kännetecknet även om verksamheten avvecklas först viss tid efter förvärvet (kännetecknet användning av ett förvärvat företags underskott)
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Ställningstagande
2020-11-27 Ställningstagande
2020-11-27 Vägledning
Lagändring den 1 december 2020: Regional skattereduktion för fysiska personer som bor i vissa glest befolkade områden införs
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
Förtydligande: Vilken betydelse kan det få för bedömningen av befrielsefrågan att reglerna om rapporteringspliktiga arrangemang är nya och kan vara svårtolkade?
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
2020-11-27 Vägledning
2020-11-26 Vägledning
Lagändring: Lokalt lämnade land-för-land-rapporter ska inte överföras till andra stater och jurisdiktioner än medlemsstater i Europeiska unionen
2020-11-26 Vägledning
2020-11-25 Vägledning
Förtydligande: En hindersprövning från en behörig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge gäller för vigsel i Sverige
2020-11-25 Vägledning
2020-11-25 Lagar & förordningar
2020-11-25 Lagar & förordningar
2020-11-25 Lagar & förordningar
2020-11-25 Lagar & förordningar
2020-11-25 Lagar & förordningar
2020-11-25 Lagar & förordningar
2020-11-25 Lagar & förordningar
2020-11-25 Lagar & förordningar
2020-11-25 Lagar & förordningar
2020-11-25 Lagar & förordningar
2020-11-25 Lagar & förordningar
2020-11-25 Lagar & förordningar
2020-11-25 Lagar & förordningar
2020-11-25 Lagar & förordningar
2020-11-24 Vägledning
2020-11-24 Vägledning
2020-11-24 Vägledning
2020-11-24 Vägledning
2020-11-24 Vägledning
Förtydligande: Sidan har uppdaterats med information om undantaget att lämna uppgifter för advokater
2020-11-24 Vägledning
2020-11-24 Vägledning
2020-11-24 Vägledning
2020-11-24 Vägledning
Förtydligande: Standardiserade arrangemang och marknadsförbara arrangemang avser olika saker
2020-11-24 Vägledning
2020-11-24 Vägledning
Förtydligande: Schablonen avseende arbetskostnad vid installation av värmesystem ska inte användas vid installation i bostadsrätter.
2020-11-24 Vägledning
2020-11-24 Vägledning
2020-11-24 Vägledning
2020-11-23 Allmänt råd – aktier
2020-11-23 Allmänt råd – aktier
2020-11-23 Allmänt råd – aktier
2020-11-23 Allmänt råd – aktier
2020-11-23 Allmänt råd
2020-11-23 Allmänt råd
2020-11-23 Ställningstagande
2020-11-23 Ställningstagande
2020-11-23 Vägledning
Förtydligande: Ansökan om boutredningsman om ett skifte har skett formlöst
2020-11-23 Vägledning
2020-11-20 Vägledning
Förtydligande: Nordirland tilldelas särskilt VAT-nr
2020-11-20 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
Förtydligande: Ett exempel med betalningar till ett land med noll procent inkomstskatt där CFC-beskattning skett i Sverige har lagts till under kännetecknet gränsöverskridande betalningar
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
Förtydligande: Exempel om deltagande i cash pool har lagts till under kännetecknet cirkulära transaktioner
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Vägledning
2020-11-19 Utgåvenotis
2020-11-19 Utgåvenotis
2020-11-18 Vägledning
2020-11-18 Vägledning
2020-11-18 Vägledning
2020-11-18 Vägledning
2020-11-18 Vägledning
2020-11-18 Vägledning
2020-11-16 Vägledning
Allmänhetens terminal blir Skatteverkets allmänna diarium
2020-11-16 Vägledning
2020-11-16 Vägledning
Allmänhetens terminal blir Skatteverkets allmänna diarium
2020-11-16 Vägledning
2020-11-16 Vägledning
2020-11-16 Vägledning
2020-11-16 Föreskrift
2020-11-16 Föreskrift
2020-11-16 Vägledning
2020-11-16 Vägledning
2020-11-11 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2020
2020-11-11 Vägledning
2020-11-10 Vägledning
Ställningstagande: Förmedling av tjänster i eget eller i annans namn
2020-11-10 Vägledning
2020-11-10 Vägledning
Ställningstagande: Merkostnadstillägg eller medföljandetillägg som betalas ut under semestern till statligt anställd som är utstationerad ska inte tas upp till beskattning
2020-11-10 Vägledning
2020-11-10 Ställningstagande
2020-11-10 Ställningstagande
2020-11-10 Ställningstagande
2020-11-10 Ställningstagande
2020-11-09 Vägledning
Ställningstagande: DAC 6 – anknutna personer och indirekt innehav
2020-11-09 Vägledning
2020-11-09 Vägledning
2020-11-09 Vägledning
2020-11-09 Allmänt råd – aktier
2020-11-09 Allmänt råd – aktier
2020-11-09 Allmänt råd – aktier
2020-11-09 Allmänt råd – aktier
2020-11-09 Vägledning
Ställningstagande: Avdragsrätt vid inköp och installation m.m. av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el
2020-11-09 Vägledning
2020-11-09 Ställningstagande
2020-11-09 Ställningstagande
2020-11-06 Vägledning
Förtydligande: Transportmedel
2020-11-06 Vägledning
2020-11-06 Rättsfallskommentar
2020-11-06 Rättsfallskommentar
2020-11-05 Ställningstagande
2020-11-05 Ställningstagande
2020-11-04 Vägledning
Ställningstagande: Förmån av laddstation vid bostaden för förmånsbil
2020-11-04 Vägledning
2020-11-04 Vägledning
Ställningstagande: Förmån av laddstation vid bostaden för förmånsbil
2020-11-04 Vägledning
2020-11-04 Ställningstagande
2020-11-04 Ställningstagande
2020-11-03 Vägledning
2020-11-03 Vägledning
2020-11-03 Vägledning
Förtydligande: Transkribering av ett namn för en person som anmäler flytt till Sverige
2020-11-03 Vägledning
2020-11-03 Vägledning
Nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden om redovisning av fusion
2020-11-03 Vägledning
2020-11-03 Ställningstagande
2020-11-03 Ställningstagande
2020-11-02 Vägledning
Ställningstagande: Prispengar i andra tävlingar än idrottstävlingar
2020-11-02 Vägledning
2020-11-02 Ställningstagande
2020-11-02 Ställningstagande
2020-11-02 Vägledning
Sidan avdragsrätt vid skada har skrivits om med anledning av ett nytt ställningstagande
2020-11-02 Vägledning
2020-11-02 Ställningstagande
2020-11-02 Ställningstagande
2020-11-02 Ställningstagande
2020-11-02 Ställningstagande
2020-11-02 Ställningstagande
2020-11-02 Ställningstagande
2020-10-27 Vägledning
Rättsfall: Jämkningsskyldighet vid ändrad användning
2020-10-27 Vägledning
2020-10-27 Vägledning
Ställningstagande: Försäljning av vara till besökare från ett land utanför EU – användning av varan innan utresan
2020-10-27 Vägledning
2020-10-26 Ställningstagande
2020-10-26 Ställningstagande
2020-10-26 Allmänt råd – aktier
2020-10-26 Allmänt råd – aktier
2020-10-26 Allmänt råd – aktier
2020-10-26 Allmänt råd – aktier
2020-10-26 Allmänt råd – aktier
2020-10-26 Allmänt råd – aktier
2020-10-26 Allmänt råd – aktier
2020-10-26 Allmänt råd – aktier
2020-10-26 Föreskrift
2020-10-26 Föreskrift
2020-10-26 Vägledning
Förtydligande: Framställning av elektronisk publikation
2020-10-26 Vägledning
2020-10-26 Allmänt råd – aktier
2020-10-26 Allmänt råd – aktier
2020-10-26 Allmänt råd – aktier
2020-10-26 Allmänt råd – aktier
2020-10-26 Vägledning
Ställningstagande: Skattesats för olika uppdrag i samband med radio-, tv- eller filmproduktion
2020-10-26 Vägledning
2020-10-26 Ställningstagande
2020-10-26 Ställningstagande
2020-10-23 Vägledning
Rättsfall: Jämkning av tidigare gjorda avdrag vid ett enda tillfälle
2020-10-23 Vägledning
2020-10-22 Ställningstagande
2020-10-22 Ställningstagande
2020-10-21 Vägledning
Rättsfall: Inget prövningstillstånd från Högsta förvaltningsdomstolen avseende holdingbolags avdragsrätt för mervärdesskatt
2020-10-21 Vägledning
2020-10-20 Vägledning
Lagändring: Omställningsstöd maj–juli
2020-10-20 Vägledning
2020-10-20 Utgåvenotis
2020-10-20 Utgåvenotis
2020-10-18 Lagar & förordningar
2020-10-18 Lagar & förordningar
2020-10-15 Vägledning
2020-10-15 Vägledning
2020-10-14 EU-författning
2020-10-14 EU-författning
2020-10-12 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen hänför renoveringsarbeten på fastighet till den nya uthyrningen vid byte av hyresgäst
2020-10-12 Vägledning
2020-10-12 Vägledning
Ställningstagande: Skatteförfarandelagens bestämmelser ska tillämpas på handläggning av ärenden om befrielse från betalningsskyldighet enligt 60 kap. 1 § SFL
2020-10-12 Vägledning
2020-10-09 Vägledning
Ställningstagande: Beskattningsbar person – uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag
2020-10-09 Vägledning
2020-10-09 Ställningstagande
2020-10-09 Ställningstagande
2020-10-09 Vägledning
Ställningstagande: Särskilda skäl för redovisning av mervärdesskatt för en kortare redovisningsperiod
2020-10-09 Vägledning
2020-10-09 Ställningstagande
2020-10-09 Ställningstagande
2020-10-08 Vägledning
Uppdatering med anledning av att EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga stater eller jurisdiktioner har justerats
2020-10-08 Vägledning
2020-10-08 Vägledning
Förtydligande: Bedömningen av om en utdelning anses verkställd ska göras utifrån reglerna om omställningsstöd
2020-10-08 Vägledning
2020-10-08 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats.
2020-10-08 Vägledning
2020-10-08 Vägledning
2020-10-08 Vägledning
2020-10-08 Vägledning
Uppdatering med anledning av att EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga stater eller jurisdiktioner har justerats
2020-10-08 Vägledning
2020-10-07 Ställningstagande
2020-10-07 Ställningstagande
2020-10-07 Ställningstagande
2020-10-07 Ställningstagande
2020-10-05 Vägledning
Ställningstagande: Ställningstagandet Befrielse från betalningsskyldighet för uttagsbeskattning av mervärdesskatt med anledning av corona har uppdaterats
2020-10-05 Vägledning
2020-10-05 Ställningstagande
2020-10-05 Ställningstagande
2020-10-02 Vägledning
2020-10-02 Vägledning
2020-10-02 Vägledning
Ställningstagande: Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner
2020-10-02 Vägledning
2020-10-02 Ställningstagande
2020-10-02 Ställningstagande
2020-10-02 Rättsfallskommentar
2020-10-02 Rättsfallskommentar
2020-10-02 Rättsfallskommentar
2020-10-02 Rättsfallskommentar
2020-10-02 Vägledning
2020-10-02 Vägledning
2020-10-02 Vägledning
2020-10-02 Vägledning
2020-10-02 Vägledning
2020-10-02 Vägledning
2020-10-02 Utgåvenotis
2020-10-02 Utgåvenotis
2020-10-01 Vägledning
2020-10-01 Vägledning
2020-10-01 Vägledning
2020-10-01 Vägledning
2020-10-01 Vägledning
2020-10-01 Vägledning
2020-10-01 Vägledning
Lagändring: Tredjemansföreläggande vid återbetalning av kemikalieskatt
2020-10-01 Vägledning
2020-10-01 Vägledning
Lagändring: Föreläggande vid återbetalning av kemikalieskatt
2020-10-01 Vägledning
2020-09-30 Vägledning
Upphävande av ställningstagandet ”Montörregeln och kalenderår”, dnr 131 457248-10/111
2020-09-30 Vägledning
2020-09-29 Ställningstagande
2020-09-29 Ställningstagande
2020-09-28 Vägledning
Reglerna om nedsättning av förmånsvärdet med 40 procent för vissa miljöbilar upphör från den 1 januari 2021.
2020-09-28 Vägledning
2020-09-28 Vägledning
Ställningstagande: Förmedling av tjänster i eget eller i annans namn
2020-09-28 Vägledning
2020-09-28 Vägledning
Ställningstagande: Förmedling av tjänster i eget eller i annans namn och ställningstagande Förmedling av varor i annans namn för dennes räkning
2020-09-28 Vägledning
2020-09-28 Vägledning
Lagändring: En ny typ av godkänd aktör har införts i LSKE, en s.k. registrerad EU-handlare
2020-09-28 Vägledning
2020-09-28 Vägledning
Lagändring: En ny typ av godkänd aktör har införts i LSKE, en s.k. registrerad EU-handlare
2020-09-28 Vägledning
2020-09-28 Vägledning
2020-09-28 Vägledning
2020-09-25 Vägledning
Förtydligande: Förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad
2020-09-25 Vägledning
2020-09-25 Vägledning
Förtydligande: Inget krav på fysiskt återlämnande av varan vid varuretur
2020-09-25 Vägledning
2020-09-25 Vägledning
2020-09-25 Vägledning
2020-09-25 Vägledning
Rättsfall: Uthyrning av fastighet är inte en bitransaktion när den ingår i en beskattningsbar persons normala ekonomiska verksamhet
2020-09-25 Vägledning
2020-09-25 Vägledning
Ställningstagande: Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet
2020-09-25 Vägledning
2020-09-25 Vägledning
Förtydligande: I tioårsregeln görs bedömningen i förhållande till tidigare bosättning och stadigvarande vistelse i Sverige
2020-09-25 Vägledning
2020-09-25 Vägledning
Rättsfall: Ett moderbolag från ett annat land har inte ett fast etableringsställe bara för att det finns ett dotterbolag här i landet
2020-09-25 Vägledning
2020-09-25 Ställningstagande
2020-09-25 Ställningstagande
2020-09-25 Ställningstagande
2020-09-25 Ställningstagande
2020-09-24 Vägledning
2020-09-24 Vägledning
2020-09-23 Ställningstagande
2020-09-23 Ställningstagande
2020-09-23 Vägledning
2020-09-23 Vägledning
2020-09-23 Vägledning
2020-09-23 Vägledning
2020-09-23 Vägledning
2020-09-23 Vägledning
2020-09-23 Vägledning
2020-09-23 Vägledning
2020-09-22 Vägledning
Uppdatering med anledning av att OECD:s förteckning över icke samarbetsvilliga stater eller jurisdiktioner har justerats
2020-09-22 Vägledning
2020-09-22 Vägledning
2020-09-22 Vägledning
2020-09-22 Vägledning
Förtydligande: Merkostnader för att familjen följer med under en tjänsteresa kan kräva en proportionering av avdraget för logikostnader
2020-09-22 Vägledning
2020-09-22 Ställningstagande
2020-09-22 Ställningstagande
2020-09-21 Vägledning
Förtydligande: Begreppet bruttoresultat är särskilt reglerat i förordningen om omställningsstöd.
2020-09-21 Vägledning
2020-09-18 Vägledning
Förtydligande: För tillträde till evenemang som äger rum i flera länder ska beskattningsunderlaget delas upp.
2020-09-18 Vägledning
2020-09-18 Vägledning
Förtydligande: Vid avdrag för arbetsresor får en separat tidsvinstberäkning göras för varje arbetsgivare för sig
2020-09-18 Vägledning
2020-09-17 Vägledning
2020-09-17 Vägledning
2020-09-16 Vägledning
Rättsfall: Förmån av personaloption är skattefri även om förvärvet sker genom ett visst förfarande med teckningsoptioner
2020-09-16 Vägledning
2020-09-16 Vägledning
Ställningstagande: Ränteutgifter och ränteinkomster vid tillämpning av avdragsförbudet för negativt räntenetto i övergångsbestämmelserna till reglerna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton
2020-09-16 Vägledning
2020-09-16 Föreskrift
2020-09-16 Föreskrift
2020-09-16 Vägledning
Ställningstagande: Hästsport, ersättningar vid tävlingar och A-SINK
2020-09-16 Vägledning
2020-09-15 Vägledning
2020-09-15 Vägledning
2020-09-15 Vägledning
2020-09-15 Vägledning
2020-09-15 Vägledning
Uppdatering med anledning av att OECD:s förteckning över icke samarbetsvilliga stater eller jurisdiktioner har justerats.
2020-09-15 Vägledning
2020-09-14 Ställningstagande
2020-09-14 Ställningstagande
2020-09-14 Rättsfallskommentar
2020-09-14 Rättsfallskommentar
2020-09-14 Vägledning
2020-09-14 Vägledning
2020-09-11 Vägledning
Uppdatering med anledning av att OECD har ändrat sin förteckning över icke samarbetsvilliga stater eller jurisdiktioner.
2020-09-11 Vägledning
2020-09-11 Vägledning
Rättsfall: Omsättning eller vinstdelning i förhållande till insats i kommanditbolag
2020-09-11 Vägledning
2020-09-10 Vägledning
Förtydligande: Undanröjande av dubbelbeskattning i skatteavtalet med Israel
2020-09-10 Vägledning
2020-09-10 Vägledning
Förtydligande: Artikeln om inkomst av statlig tjänst (artikel XII) i skatteavtalet med Israel
2020-09-10 Vägledning
2020-09-08 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket måste delge ett föreläggande som ger en skyldighet att lämna deklaration för att senare kunna ta ut en förseningsavgift
2020-09-08 Vägledning
2020-09-08 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats
2020-09-08 Vägledning
2020-09-08 Vägledning
Förtydligande: Rättelse av felaktigt debiterad skatt vid redovisning enligt de särskilda ordningarna
2020-09-08 Vägledning
2020-09-07 Vägledning
Ställningstagande: Bedömning av en utländsk pension som socialförsäkringspension eller tjänstepension
2020-09-07 Vägledning
2020-09-07 Vägledning
Ställningstagande: Bedömning av en utländsk pension som socialförsäkringspension eller tjänstepension
2020-09-07 Vägledning
2020-09-07 Vägledning
2020-09-07 Vägledning
2020-09-07 Vägledning
2020-09-07 Vägledning
2020-09-07 Vägledning
2020-09-07 Vägledning
2020-09-05 Utgåvenotis
2020-09-05 Utgåvenotis
2020-09-04 Ställningstagande
2020-09-04 Ställningstagande
2020-09-04 Ställningstagande
2020-09-04 Ställningstagande
2020-09-04 Vägledning
2020-09-04 Vägledning
2020-09-04 Vägledning
Förtydligande: El som överförts utan ersättning
2020-09-04 Vägledning
2020-09-03 Ställningstagande
2020-09-03 Ställningstagande
2020-09-03 Vägledning
Förtydligande: Vid bedömning av obetydligt belopp ska förvärvsinkomst (tjänst och näringsverksamhet) och inkomst av kapital ses som olika skatteslag.
2020-09-03 Vägledning
2020-09-02 Vägledning
2020-09-02 Vägledning
2020-09-02 Vägledning
2020-09-02 Vägledning
2020-09-02 Ställningstagande
2020-09-02 Ställningstagande
2020-09-02 Utgåvenotis
2020-09-02 Utgåvenotis
2020-09-01 Ställningstagande
2020-09-01 Ställningstagande
2020-08-31 Allmänt råd
2020-08-31 Allmänt råd
2020-08-31 Allmänt råd – aktier
2020-08-31 Allmänt råd – aktier
2020-08-31 Allmänt råd – aktier
2020-08-31 Allmänt råd – aktier
2020-08-31 Ställningstagande
2020-08-31 Ställningstagande
2020-08-28 Vägledning
Förtydligande: En avbokningskostnad som enligt avtal är en ersättning för en utförd tjänst är inte en ersättning för en förlorad omsättning enligt 13 § FOM.
2020-08-28 Vägledning
2020-08-28 Vägledning
Kungörelsen om skatteavtalet med Grekland ersatt av en lag
2020-08-28 Vägledning
2020-08-26 Vägledning
2020-08-26 Vägledning
2020-08-24 Allmänt råd
2020-08-24 Allmänt råd
2020-08-24 Allmänt råd
2020-08-24 Allmänt råd
2020-08-24 Föreskrift
2020-08-24 Föreskrift
2020-08-24 Föreskrift
2020-08-24 Föreskrift
2020-08-24 Vägledning
Förtydligande: Vid ombildning enligt 8 § FOM ska samtliga andelar i aktiebolaget ägas vid tidpunkten för beslut om omställningsstöd.
2020-08-24 Vägledning
2020-08-13 Vägledning
2020-08-13 Vägledning
2020-08-13 Ställningstagande
2020-08-13 Ställningstagande
2020-08-12 Vägledning
2020-08-12 Vägledning
2020-07-30 Vägledning
2020-07-30 Vägledning
2020-07-27 Vägledning
Förtydligande: Vid rättelse i efterhand av mervärdesskatten ska beskattningsunderlaget alltid vara ersättningen minskad med mervärdesskatten.
2020-07-27 Vägledning
2020-07-17 Vägledning
Statligt stöd: GBER ändras med avseende på företag i svårigheter
2020-07-17 Vägledning
2020-07-10 Vägledning
Rättsfallskommentar: gåva av fordran på ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog
2020-07-10 Vägledning
2020-07-10 Vägledning
Ställningstagande: Vilka former av motionsaktiviteter kan ersättas med friskvårdsbidrag?
2020-07-10 Vägledning
2020-07-10 Ställningstagande
2020-07-10 Ställningstagande
2020-07-09 Vägledning
Förtydligande: Stöd av mindre betydelse (de minimis) ska minska omställningsstödet.
2020-07-09 Vägledning
2020-07-09 Vägledning
Förtydligande: Om ett företag har beslutat om utdelning under perioden mars 2020-juni 2021 har företaget inte rätt till omställningsstöd
2020-07-09 Vägledning
2020-07-09 Vägledning
Rättsfall: Domen i Peters-målet ger ingen vägledning vid gränsdragningen mellan sjukvård och personaluthyrning
2020-07-09 Vägledning
2020-07-08 Vägledning
2020-07-08 Vägledning
2020-07-07 Vägledning
Rättsfall: Ersättning vid uppsägning av avtal i förtid
2020-07-07 Vägledning
2020-07-06 Vägledning
Förtydligande: Övergångsperioden förlängs inte
2020-07-06 Vägledning
2020-07-03 Vägledning
Lagändring: Negativ nettoomsättning
2020-07-03 Vägledning
2020-07-03 Vägledning
Förtydligande: Om ett företag har beslutat om utdelning tidigare och betalar ut pengarna under perioden mars 2020-juni 2021 har företaget inte rätt till omställningsstöd
2020-07-03 Vägledning
2020-07-03 Rättsfallskommentar
2020-07-03 Rättsfallskommentar
2020-07-03 Vägledning
Förtydligande: Särskilt skäl för att inte återkalla godkännande för F-skatt med anledning av corona
2020-07-03 Vägledning
2020-07-03 Vägledning
2020-07-03 Vägledning
2020-07-03 Vägledning
Förtydligande: Beräkning av antalet betalningsbrister när skulder överlämnas till Kronofogden för indrivning
2020-07-03 Vägledning
2020-07-03 Vägledning
2020-07-03 Vägledning
2020-07-02 Vägledning
Lagändring: Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser för inlämnande av uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang
2020-07-02 Vägledning
2020-07-02 Vägledning
Lagändring: Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser för inlämnande av uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang
2020-07-02 Vägledning
2020-07-02 Lagar & förordningar
2020-07-02 Lagar & förordningar
2020-07-02 Vägledning
Förtydligande: Formkrav – om undertecknandet av arbetsgivardeklaration
2020-07-02 Vägledning
2020-07-02 Vägledning
Förtydligande: Formkrav – om det fastställda formuläret för arbetsgivardeklaration
2020-07-02 Vägledning
2020-07-02 Vägledning
Lagändring: Uttrycket kommunalt avfall ersätter hushållsavfall i lagen om skatt på avfall som förbränns från och med den 1 augusti 2020
2020-07-02 Vägledning
2020-07-02 Vägledning
Förtydligande: Uppgifter om enskilda betalningsmottagare måste finnas med i arbetsgivardeklarationen
2020-07-02 Vägledning
2020-07-01 Vägledning
Lagändring 1 juli 2020: Skattefritt statsbidrag för särskild utbildning för vuxna ersätts med skattefritt statsbidrag för kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning
2020-07-01 Vägledning
2020-07-01 Ställningstagande
2020-07-01 Ställningstagande
2020-07-01 Rättsfallskommentar
2020-07-01 Rättsfallskommentar
2020-07-01 Vägledning
Sidan om uppskovsgrundande andelsbyten har skrivits om
2020-07-01 Vägledning
2020-07-01 Vägledning
Området Partiell fission har skrivits om
2020-07-01 Vägledning
2020-07-01 Vägledning
Området Verksamhetsavyttring har skrivits om
2020-07-01 Vägledning
2020-07-01 Vägledning
Området Fusioner och fissioner har skrivits om
2020-07-01 Vägledning
2020-07-01 Vägledning
Rättsfall: Om övertagna inventarier har ett högre skattemässigt värde än bokfört värde vid kvalificerade fusioner
2020-07-01 Vägledning
2020-07-01 Vägledning
Rättelse av skrivfel: Schablonavdrag för egenavgifter beskattningsåret 2019
2020-07-01 Vägledning
2020-07-01 Vägledning
Förtydligande: Artikeln om pension i Sveriges skatteavtal avviker ofta från OECD:s modellavtal. I vissa avtal omfattar den även socialförsäkringsersättningar och/eller utbetalningar från pensionssparkonton och privata pensionsförsäkringar.
2020-07-01 Vägledning
2020-07-01 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats
2020-07-01 Vägledning
2020-07-01 Vägledning
Förtydligande: Skatteförfarandelagens bestämmelser om handläggning ska tillämpas vid befrielse från betalningsskyldighet
2020-07-01 Vägledning
2020-07-01 Vägledning
Ställningstagande: Befrielse från betalningsskyldigheten för uttagsbeskattning av mervärdesskatt med anledning av corona
2020-07-01 Vägledning
2020-07-01 Vägledning
Ställningstagande: Befrielse från betalningsskyldigheten för uttagsbeskattning av mervärdesskatt med anledning av corona
2020-07-01 Vägledning
2020-07-01 Ställningstagande
2020-07-01 Ställningstagande
2020-07-01 Utgåvenotis
2020-07-01 Utgåvenotis
2020-06-30 Vägledning
Rättsfall: Fält- och westernskytte samt hästkörning är godkända friskvårdaktiviteter
2020-06-30 Vägledning
2020-06-30 Vägledning
Förtydligande: Om en utländsk faderskapsdom fastställer mer än en far till ett och samma barn kan domen endast erkännas i den del den överensstämmer med barnets genetiska far.
2020-06-30 Vägledning
2020-06-30 Vägledning
2020-06-30 Vägledning
2020-06-30 Vägledning
2020-06-30 Vägledning
2020-06-30 Vägledning
2020-06-30 Vägledning
2020-06-30 Vägledning
Nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden med anledning av corona innebär att rabatter på hyra och leasing inte behöver periodiseras linjärt
2020-06-30 Vägledning
2020-06-29 Vägledning
Ställningstagande: Förbrukning av el och bränsle samt leveranser av värme och kyla som ska hänföras till tillverkningsprocessen
2020-06-29 Vägledning
2020-06-29 Vägledning
Ställningstagande: Förbrukning av el och bränsle samt leveranser av värme och kyla som ska hänföras till tillverkningsprocessen
2020-06-29 Vägledning
2020-06-29 Vägledning
Förtydligande: Om gåvans sammanlagda värde överstiger 1 000 kr beskattas bara den överskjutande delen
2020-06-29 Vägledning
2020-06-29 Allmänt råd – aktier
2020-06-29 Allmänt råd – aktier
2020-06-29 Allmänt råd – aktier
2020-06-29 Allmänt råd – aktier
2020-06-29 Vägledning
Förtydligande: Ett företag som beslutar om eller verkställer en utdelning för att återbetala ett villkorat aktieägartillskott har inte rätt till omställningsstöd
2020-06-29 Vägledning
2020-06-29 Vägledning
2020-06-29 Vägledning
2020-06-29 Ställningstagande
2020-06-29 Ställningstagande
2020-06-29 Ställningstagande
2020-06-29 Ställningstagande
2020-06-26 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av gemensamt spel, samt spel via annans spelkonto (bulvanförhållande)
2020-06-26 Vägledning
2020-06-26 Vägledning
Lagändring: Nya villkor för investeraravdraget för förvärv efter den 31 juli 2020
2020-06-26 Vägledning
2020-06-26 Vägledning
Förtydligande: Statsstödsreglerna och investeraravdrag för investeringar från den 1 januari till den 31 juli 2020
2020-06-26 Vägledning
2020-06-26 Vägledning
Lagändring: Nya regler har införts om när ett företag anses vara i ekonomiska svårigheter
2020-06-26 Vägledning
2020-06-26 Vägledning
Lagändring: För förvärv som sker efter den 31 juli 2020 gäller nya villkor för hur länge ett företag får ha bedrivit verksamhet
2020-06-26 Vägledning
2020-06-26 Vägledning
Lagändring: Vid förvärv efter den 31 juli 2020 anses företag vars andelar är upptagna till handel på en MTF-plattform, eller motsvarande utanför EES, inte vara av mindre storlek
2020-06-26 Vägledning
2020-06-26 Vägledning
Lagändring: Nya regler om investeraravdrag vid förvärv som sker efter den 31 juli 2020
2020-06-26 Vägledning
2020-06-26 Vägledning
Lagändring: Nya regler för innehållet i kontrolluppgifter för investeraravdrag
2020-06-26 Vägledning
2020-06-26 Rättsfallskommentar
2020-06-26 Rättsfallskommentar
2020-06-26 Vägledning
Rättsfall: Fritidsbostad som inte använts som permanentbostad gav inte väsentlig anknytning
2020-06-26 Vägledning
2020-06-25 Ställningstagande
2020-06-25 Ställningstagande
2020-06-25 Vägledning
Ställningstagande: Motions- och friskvårdsförmåner via internettjänster är att jämställa med enklare slag av motion eller friskvård som en arbetsgivare skattefritt kan bekosta
2020-06-25 Vägledning
2020-06-25 Vägledning
Förtydligande: Vid friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr behöver inte någon bedömning göras av mindre värde för själva motions- och friskvårdsaktiviteten
2020-06-25 Vägledning
2020-06-25 Ställningstagande
2020-06-25 Ställningstagande
2020-06-25 Vägledning
Förtydligande: Exempel om periodisering av intäkter i ett företag med kontantmetoden
2020-06-25 Vägledning
2020-06-25 Vägledning
Förtydligande: Exempel om periodisering av kostnader vid kontantmetoden
2020-06-25 Vägledning
2020-06-25 Vägledning
2020-06-25 Vägledning
2020-06-24 Vägledning
Överklagandetiden för beslut i ärenden om befrielse från betalningsskyldighet är sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.
2020-06-24 Vägledning
2020-06-24 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats
2020-06-24 Vägledning
2020-06-24 Rättsfallskommentar
2020-06-24 Rättsfallskommentar
2020-06-23 Vägledning
Ställningstagande: När kan en utländsk juridisk person anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar?
2020-06-23 Vägledning
2020-06-23 Ställningstagande
2020-06-23 Ställningstagande
2020-06-22 Vägledning
2020-06-22 Vägledning
2020-06-22 Allmänt råd
2020-06-22 Allmänt råd
2020-06-22 Allmänt råd – aktier
2020-06-22 Allmänt råd – aktier
2020-06-22 Allmänt råd – aktier
2020-06-22 Allmänt råd – aktier
2020-06-22 Allmänt råd – aktier
2020-06-22 Allmänt råd – aktier
2020-06-22 Allmänt råd – aktier
2020-06-22 Allmänt råd – aktier
2020-06-22 Allmänt råd – aktier
2020-06-22 Allmänt råd – aktier
2020-06-22 Allmänt råd – aktier
2020-06-22 Allmänt råd – aktier
2020-06-22 Vägledning
Ställningstagande: Företagsrekonstruktion utgör i vissa situationer grund för befrielse från tilläggsavgift
2020-06-22 Vägledning
2020-06-22 Vägledning
Lagändring: Skyldighet för Skatteverket att anmäla omställningsstödsbrott
2020-06-22 Vägledning
2020-06-22 Ställningstagande
2020-06-22 Ställningstagande
2020-06-22 Lagar & förordningar
2020-06-22 Lagar & förordningar
2020-06-22 Lagar & förordningar
2020-06-22 Lagar & förordningar
2020-06-22 Lagar & förordningar
2020-06-22 Lagar & förordningar
2020-06-22 Lagar & förordningar
2020-06-22 Lagar & förordningar
2020-06-22 Vägledning
Förtydligande: El som överförts utan ersättning
2020-06-22 Vägledning
2020-06-18 Vägledning
Rättsfall: Anstalt i Liechtenstein med bolagsstruktur har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag, HFD mål nr 5334-19
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Rättsfallskommentar
2020-06-18 Rättsfallskommentar
2020-06-18 Vägledning
Lagändring: Rapporteringspliktiga arrangemang
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Lagar & förordningar
2020-06-18 Lagar & förordningar
2020-06-18 Lagar & förordningar
2020-06-18 Lagar & förordningar
2020-06-18 Vägledning
Lagändring: Beslut om rapporteringsavgift
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Vägledning
Lagändring: Rapporteringsavgift
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Vägledning
Lagändring: Vitesförbudet gäller även rapporteringavgift
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Vägledning
Lagändring: Uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang ska lämnas på fastställt formulär
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Vägledning
Lagändring: Beslut om rapporteringsavgift får omprövas till nackdel
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Vägledning
Lagändring: Begäran om omprövning av beslut om rapporteringsavgift
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Vägledning
Lagändring: Beslut om rapporteringsavgift får överklagas
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Vägledning
Ställningstagande: Förmån av taxiresor under en pandemi
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Vägledning
Ställningstagande: Förmån av taxiresor under en pandemi
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Vägledning
Förtydligande: Ansökan om återbetalning i elektronisk portal
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Vägledning
Ställningstagande: Förmån av taxiresor under en pandemi
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Vägledning
Lagändring: Omställningsstöd
2020-06-18 Vägledning
2020-06-18 Utgåvenotis
2020-06-18 Utgåvenotis
2020-06-17 Vägledning
Ställningstagande: Förmån av taxiresor under en pandemi
2020-06-17 Vägledning
2020-06-17 Ställningstagande
2020-06-17 Ställningstagande
2020-06-17 Utgåvenotis
2020-06-17 Utgåvenotis
2020-06-16 Vägledning
Förtydligande: Sidan Storbritannien och brexit har uppdaterats
2020-06-16 Vägledning
2020-06-15 Lagar & förordningar
2020-06-15 Lagar & förordningar
2020-06-15 Vägledning
Förtydligande: Förmåner med anledning av dispositionsrätt ska värderas till skäligt belopp.
2020-06-15 Vägledning
2020-06-15 Vägledning
Förtydligande: Förmåner med anledning av dispositionsrätt till fritidsbostad och båt ska värderas till skäligt belopp
2020-06-15 Vägledning
2020-06-15 Vägledning
Förtydligande: Förmåner med anledning av dispositionsrätt ska värderas till skäligt belopp
2020-06-15 Vägledning
2020-06-15 Rättsfallskommentar
2020-06-15 Rättsfallskommentar
2020-06-12 EU-författning
2020-06-12 EU-författning
2020-06-12 Vägledning
Rättsfall: Programledaruppdrag ansågs utgöra ett enda tillhandahållande som omfattas av skattesatsen 6 procent
2020-06-12 Vägledning
2020-06-12 Vägledning
Rättsfall: Överföring av lastpallar till annat EU-land för uthyrning kan undantas från beskattning som unionsinternt förvärv.
2020-06-12 Vägledning
2020-06-12 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats
2020-06-12 Vägledning
2020-06-12 Vägledning
Lagändring: Nya skyldigheter för Skatteverket att anmäla brott till åklagare
2020-06-12 Vägledning
2020-06-11 Vägledning
2020-06-11 Vägledning
2020-06-11 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats
2020-06-11 Vägledning
2020-06-09 Vägledning
2020-06-09 Vägledning
2020-06-09 Vägledning
2020-06-09 Vägledning
2020-06-09 Vägledning
Rättsfall: Uthyrning av elsparkcyklar omfattas av skattesatsen 25 procent
2020-06-09 Vägledning
2020-06-08 Vägledning
Förtydligande: exempel på tillämpning av valutakurs vid beskattningsinträde
2020-06-08 Vägledning
2020-06-08 Vägledning
Förtydligande: Den utländska valutans kurs på dagen för beskattningsinträdet ska användas vid omräkning till svenska kronor
2020-06-08 Vägledning
2020-06-08 Allmänt råd – aktier
2020-06-08 Allmänt råd – aktier
2020-06-08 Allmänt råd – aktier
2020-06-08 Allmänt råd – aktier
2020-06-08 Lagar & förordningar
2020-06-08 Lagar & förordningar
2020-06-08 Lagar & förordningar
2020-06-08 Lagar & förordningar
2020-06-08 Vägledning
Ställningstagande: Hur ska utdelning och del av vinst från annat koncernföretag behandlas i vissa poster som ingår i en land-för-land-rapport?
2020-06-08 Vägledning
2020-06-05 Vägledning
Rättsfall: Utstationering eller utlåning av personal från moderbolag till dotterbolag var omsättning
2020-06-05 Vägledning
2020-06-05 Vägledning
Ställningstagande: Bilförmån- nya miljöbilar våren 2020
2020-06-05 Vägledning
2020-06-05 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2020
2020-06-05 Vägledning
2020-06-04 Vägledning
2020-06-04 Vägledning
2020-06-04 Vägledning
Lagändring: Höjt takbelopp för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (preliminärt uppskov)
2020-06-04 Vägledning
2020-06-04 Vägledning
Lagändring: Nytt takbelopp för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (slutligt uppskovsbelopp)
2020-06-04 Vägledning
2020-06-04 Ställningstagande
2020-06-04 Ställningstagande
2020-06-04 Vägledning
Ställningstagande: Förebyggande behandling som är skattefri – samhällsfarliga sjukdomar
2020-06-04 Vägledning
2020-06-04 Vägledning
Förtydligande: Sidan Identitetskort har skrivits om
2020-06-04 Vägledning
2020-06-03 Vägledning
2020-06-03 Vägledning
2020-06-03 Ställningstagande
2020-06-03 Ställningstagande
2020-06-03 EU-författning
2020-06-03 EU-författning
2020-06-02 Vägledning
Ställningstagande: Gas som för en lagerhållares räkning anses ha förts in på det svenska naturgasnätet via kopplingen till det danska naturgasnätet
2020-06-02 Vägledning
2020-06-02 Vägledning
Ställningstagande: Gas som en godkänd lagerhållare förvärvat i ett annat land och som utanför Sverige matats in på naturgassystemet
2020-06-02 Vägledning
2020-06-02 Vägledning
Förtydligande: Innehav av utländska biogascertifikat
2020-06-02 Vägledning
2020-06-02 Vägledning
Förtydligande: Utsorterat flisat träavfall kan anses som ett biobränsle som är undantaget från skatteplikt
2020-06-02 Vägledning
2020-06-02 Vägledning
2020-06-02 Vägledning
2020-06-02 Vägledning
Lagändring: Nya regler om uppgiftsskyldighet mellan id-kortsverksamheten och Skattebrottsenheten.
2020-06-02 Vägledning
2020-06-02 Vägledning
Lagändring: Nya regler om uppgiftsskyldighet mellan Skattebrottsenheten och beskattningsverksamheten
2020-06-02 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
Lagändring: Uppgiftsskyldighet mellan Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och andra verksamhetsgrenar
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
Förtydligande: Innehav av utländska biogascertifikat
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
Ställningstagande: Vad som avses med biogas vid tillämpningen av 7 kap. 4 § LSE
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
Ställningstagande: Vad som avses med biogas vid tillämpningen av 6 a kap. 2 c § och 7 kap. 3 § LSE
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
Lagändring: Uppgiftsskyldighet mellan folkbokföringsverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
Lagändring: Uppgiftsskyldighet inom Skatteverket
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Ställningstagande
2020-06-01 Ställningstagande
2020-06-01 Rättsfallskommentar
2020-06-01 Rättsfallskommentar
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
Förtydligande: Hantering i konkursärenden när gäldenären har lämnat in en deklaration med överskjutande ingående mervärdesskskatt som sätter ned hela eller delar av skulden
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Allmänt råd – aktier
2020-06-01 Allmänt råd – aktier
2020-06-01 Allmänt råd – aktier
2020-06-01 Allmänt råd – aktier
2020-06-01 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen från 1 april till 31 december 2020
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Beviljade anstånd kan återkallas helt eller delvis på Skatteverkets initiativ
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Anståndsavgiften sänks och tas inte ut under de sex första kalendermånaderna efter att anstånd beviljats.
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Tillfällig möjlighet för arbetsgivare att ge skattefria gåvor
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
2020-06-01 Vägledning
2020-05-28 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats
2020-05-28 Vägledning
2020-05-28 Vägledning
Ställningstagande: Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin
2020-05-28 Vägledning
2020-05-27 Vägledning
Förtydligande: En kommuns tillhandahållande av nybyggnadskartor utan något samband med en bygglovsprövning är inte ett led i kommunens myndighetsutövning
2020-05-27 Vägledning
2020-05-27 Ställningstagande
2020-05-27 Ställningstagande
2020-05-27 Ställningstagande
2020-05-27 Ställningstagande
2020-05-26 Vägledning
2020-05-26 Vägledning
2020-05-26 Vägledning
Förtydligande: Det krävs inte att en person har påbörjat ett nytt arbete för att avdrag för dubbel bosättning ska kunna medges
2020-05-26 Vägledning
2020-05-20 Vägledning
Ställningstagande: Betydelsen av reservationer, anmärkningar och ståndpunkter till OECD:s modellavtal
2020-05-20 Vägledning
2020-05-19 Vägledning
Ställningstagande: Uthyrning av parkeringsplats, som beskattas i inkomstslaget kapital (hyresrätt)
2020-05-19 Vägledning
2020-05-19 Vägledning
Ställningstagande: Uthyrning av parkeringsplats, som beskattas i inkomstslaget kapital (bostadsrätt)
2020-05-19 Vägledning
2020-05-19 Vägledning
Ställningstagande: Uthyrning av parkeringsplats, som beskattas i inkomstslaget kapital (oäkta bostadsrätt)
2020-05-19 Vägledning
2020-05-19 Vägledning
2020-05-19 Vägledning
2020-05-19 Vägledning
Förtydligande: Förmånsvärdet ska proportioneras till hur stor del som arbetsgivaren bidragit med till konstinköp
2020-05-19 Vägledning
2020-05-19 Vägledning
Förtydligande: Ett finansiellt konto i en vinstandelsstiftelse är varken ett depåkonto eller ett inlåningskonto
2020-05-19 Vägledning
2020-05-19 Vägledning
Förtydligande: Finansiellt konto hos en vinstandelsstiftelse
2020-05-19 Vägledning
2020-05-19 Vägledning
Förtydligande: Kontohavare i en vinstandelsstiftelse
2020-05-19 Vägledning
2020-05-19 Vägledning
Förtydligande: Skatteverkets uppfattning är att en vinstandelsstiftelse är ett finansiellt institut
2020-05-19 Vägledning
2020-05-15 Vägledning
2020-05-15 Vägledning
2020-05-15 Vägledning
2020-05-15 Vägledning
2020-05-14 Ställningstagande
2020-05-14 Ställningstagande
2020-05-13 Vägledning
Förtydligande: Ackord är en sådan form av befrielse från skatt som anståndsbestämmelserna i vägtrafikskattelagen tar sikte på
2020-05-13 Vägledning
2020-05-12 Ställningstagande
2020-05-12 Ställningstagande
2020-05-11 Vägledning
Ställningstagande: Beräkning av kvarstående negativt räntenetto när avdragsutrymmet inte kan utnyttjas helt eftersom annat företag i intressegemenskapen tillämpar förenklingsregeln
2020-05-11 Vägledning
2020-05-11 Vägledning
Förtydligande: Parterna är inte oberoende enligt artikel 45a i genomförandeförordningen om de är nära förbundna med varandra
2020-05-11 Vägledning
2020-05-11 Vägledning
Förtydligande: En artists utsändning av sin spelning på internet omfattas av skattesatsen 25 procent
2020-05-11 Vägledning
2020-05-08 Vägledning
Förtydligande med anledning av corona: OECD har lämnat vägledning avseende hur pandemin kan påverka förekomsten av ett fast driftställe
2020-05-08 Vägledning
2020-05-08 Vägledning
Lagändring: Ny lag om skatt på plastbärkassar
2020-05-08 Vägledning
2020-05-08 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har tillkommit
2020-05-08 Vägledning
2020-05-08 Utgåvenotis
2020-05-08 Utgåvenotis
2020-05-07 Ställningstagande
2020-05-07 Ställningstagande
2020-05-06 Vägledning
2020-05-06 Vägledning
2020-05-05 Vägledning
Förtydligande med anledning av corona: Skattebefrielse trots att kvalifikationsperioden inte är uppfylld (säkerhetsventilen)
2020-05-05 Vägledning
2020-05-05 Vägledning
Förtydligande: Innebörden av väsentlig ekonomisk betydelse och särskild betydelse med anledning av ny riktlinje för SKB
2020-05-05 Vägledning
2020-05-05 Vägledning
Uppdatering med anledning av ny riktlinje för särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB)
2020-05-05 Vägledning
2020-05-05 Vägledning
2020-05-05 Vägledning
2020-05-04 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Bestämmelserna om SKB gäller vid omprövning av beslut som är fattade med stöd av lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
2020-05-04 Vägledning
2020-04-30 Vägledning
2020-04-30 Vägledning
2020-04-30 Vägledning
Förhandsbesked: Omsättning eller vinstdelning i förhållande till insats i kommanditbolag
2020-04-30 Vägledning
2020-04-30 Vägledning
Förtydligande med anledning av corona: arbete i hemmet under pandemin medför inte fast etableringsställe
2020-04-30 Vägledning
2020-04-30 Vägledning
2020-04-30 Vägledning
2020-04-30 Vägledning
Nya sidor om informationsutbyte med andra länder avseende punktskatter har publicerats
2020-04-30 Vägledning
2020-04-30 Utgåvenotis
2020-04-30 Utgåvenotis
2020-04-28 Vägledning
Förtydligande med anledning av corona: Räntebefrielse för juridiska personer på grund av sjukdom
2020-04-28 Vägledning
2020-04-24 Vägledning
Sidan om finansiella transaktioner har uppdaterats
2020-04-24 Vägledning
2020-04-23 Vägledning
Rättelse av skrivfel: Schablonavdrag för egenavgifter beskattningsåret 2019
2020-04-23 Vägledning
2020-04-22 Vägledning
Förtydligande med anledning av corona: Fakturering vid tillfälligt stöd vid hyresnedsättningar
2020-04-22 Vägledning
2020-04-21 Vägledning
2020-04-21 Vägledning
2020-04-20 Vägledning
Ställningstagande: Verkställande direktör är behörig att underteckna ansökan om företagsregistrering (skatte- och avgiftsanmälan)
2020-04-20 Vägledning
2020-04-20 Allmänt råd – aktier
2020-04-20 Allmänt råd – aktier
2020-04-20 Allmänt råd – aktier
2020-04-20 Allmänt råd – aktier
2020-04-20 Allmänt råd – aktier
2020-04-20 Allmänt råd – aktier
2020-04-20 Allmänt råd – aktier
2020-04-20 Allmänt råd – aktier
2020-04-17 Vägledning
Förtydligande med anledning av corona: kundförlust när säljaren fått ett bidrag direkt kopplat till priset
2020-04-17 Vägledning
2020-04-17 Vägledning
Förtydligande med anledning av corona: tillfälligt stöd för hyreskostnader är ett bidrag direkt kopplat till priset
2020-04-17 Vägledning
2020-04-17 Ställningstagande
2020-04-17 Ställningstagande
2020-04-16 Vägledning
2020-04-16 Vägledning
2020-04-16 Vägledning
2020-04-16 Vägledning
2020-04-15 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Tillfällig inskränkning av underlaget för beräkning av generellt avdrag.
2020-04-15 Vägledning
2020-04-14 Vägledning
Sidan Begränsad avdragsrätt för negativa räntenetton har skrivits om
2020-04-14 Vägledning
2020-04-14 Vägledning
Ställningstagande: Verkställande direktör är behörig att underteckna inkomstdeklaration och utse deklarationsombud
2020-04-14 Vägledning
2020-04-14 Vägledning
2020-04-14 Vägledning
2020-04-09 Vägledning
2020-04-09 Vägledning
2020-04-09 Vägledning
2020-04-09 Vägledning
2020-04-08 Vägledning
Ställningstagande: Ingen kontrollavgift när en Swishbetalning registrerats som annat betalningsmedel än Swish
2020-04-08 Vägledning
2020-04-08 Ställningstagande
2020-04-08 Ställningstagande
2020-04-07 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Tillfällig nedsättning av den allmänna löneavgiften på underlag för egenavgifter under 2020.
2020-04-07 Vägledning
2020-04-07 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Tillfällig nedsättning av den allmänna löneavgiften på underlag för arbetsgivaravgifter under perioden 1 mars till 30 juni 2020.
2020-04-07 Vägledning
2020-04-07 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Tillfälliga anstånd med avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt
2020-04-07 Vägledning
2020-04-07 Utgåvenotis
2020-04-07 Utgåvenotis
2020-04-06 Vägledning
Med anledning av corona: EU kommission har den 3 april beslutat om tillfällig befrielse från tull- och mervärdesskatt vid import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19
2020-04-06 Vägledning
2020-04-06 Vägledning
Ställningstagande: coronakrisen och byte av redovisningsmetod
2020-04-06 Vägledning
2020-04-06 Vägledning
Ställningstagande: Coronakrisen och ändring till redovisningsperioden ett beskattningsår
2020-04-06 Vägledning
2020-04-06 Vägledning
Ställningstagande: Coronakrisen och särskilda skäl för byte av redovisningsperiod
2020-04-06 Vägledning
2020-04-06 Vägledning
Ställningstagande: Coronakrisen och ändring av redovisningsperiod
2020-04-06 Vägledning
2020-04-06 Vägledning
2020-04-06 Vägledning
2020-04-06 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Nedsättning av egenavgifter för enskilda näringsidkare och handelsbolag
2020-04-06 Vägledning
2020-04-06 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars till 30 juni 2020 påverkar avdragsrätten för särskilt avdrag i stödområde
2020-04-06 Vägledning
2020-04-06 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Tillfällig inskränkning av underlaget för beräkning av särskilt avdrag.
2020-04-06 Vägledning
2020-04-06 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Tillfällig inskränkning av underlaget för beräkning av avdrag från egenavgifter och allmän löveavgift.
2020-04-06 Vägledning
2020-04-06 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Egenavgifterna och den allmänna löneavgiften sätts tillfälligt ner under 2020.
2020-04-06 Vägledning
2020-04-06 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars till 30 juni 2020
2020-04-06 Vägledning
2020-04-06 Lagar & förordningar
2020-04-06 Lagar & förordningar
2020-04-06 Lagar & förordningar
2020-04-06 Lagar & förordningar
2020-04-06 Lagar & förordningar
2020-04-06 Lagar & förordningar
2020-04-03 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Förhöjd avdragsrätt för beskattningsår som avslutades 2019
2020-04-03 Vägledning
2020-04-03 Vägledning
2020-04-03 Vägledning
2020-04-03 Vägledning
Förtydligande med anledning av corona: På vilket underlag ska arbetsgivaravgifter betalas vid korttidsarbete (korttidspermittering)?
2020-04-03 Vägledning
2020-04-03 Ställningstagande
2020-04-03 Ställningstagande
2020-04-02 Vägledning
Ställningstagande: Premier inom trav- och galoppsporten
2020-04-02 Vägledning
2020-04-02 Ställningstagande
2020-04-02 Ställningstagande
2020-04-02 Vägledning
Uppdatering med anledning av ny riktlinje för särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB)
2020-04-02 Vägledning
2020-04-02 Vägledning
Lagändring: SFL gäller för punktskatt enligt lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns som trädde i kraft den 1 april 2020
2020-04-02 Vägledning
2020-04-01 Ställningstagande
2020-04-01 Ställningstagande
2020-03-31 Vägledning
Rättsfall: Transaktionskostnader kan ingå i utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet
2020-03-31 Vägledning
2020-03-30 Vägledning
Sidan Kapitalförluster på tillgångar med anknytning till företag i intressegemenskap har uppdaterats
2020-03-30 Vägledning
2020-03-30 Vägledning
Sidan Karaktärsbyten har uppdaterats
2020-03-30 Vägledning
2020-03-30 Vägledning
Sidan Gränsdragning mellan kapitaltillgång och lagertillgång har uppdaterats
2020-03-30 Vägledning
2020-03-30 Vägledning
Sidan Löpande inkomster har uppdaterats
2020-03-30 Vägledning
2020-03-30 Vägledning
Nytt: Förstärkt subvention av arbete med forskning och utveckling from 1 april 2020 omfattar även en reduktion av den allmänna löneavgiften
2020-03-30 Vägledning
2020-03-30 Vägledning
Förtydligande: En utländsk arbetsgivare kan samtidigt bedriva verksamhet i Sverige både vid ett fast driftställe och utan ett fast driftställe. I sådana fall ska arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter inklusive allmän löneavgift för de ersättningar och förmåner som kostnadsmässigt belastar det fasta driftsstället. För övriga avgiftspliktiga ersättningar, som inte ska belasta det fasta driftstället, ska arbetsgivaren inte betala allmän löneavgift. Däremot ska arbetsgivaravgifter betalas.
2020-03-30 Vägledning
2020-03-30 Vägledning
Förtydligande: Bedömningen om en utländsk arbetsgivare har fast driftställe i Sverige och därmed är skyldigt att betala allmän löneavgift ska enbart göras med ledning av reglerna i 2 kap. 29 § IL.
2020-03-30 Vägledning
2020-03-30 Ställningstagande
2020-03-30 Ställningstagande
2020-03-30 Ställningstagande
2020-03-30 Ställningstagande
2020-03-27 Vägledning
2020-03-27 Vägledning
2020-03-27 Vägledning
Sidan Vad är ränteutgifter och ränteinkomster? har skrivits om
2020-03-27 Vägledning
2020-03-27 Vägledning
Förtydligande: Verksamhet i form av jordbruk och skogsbruk ska bedömas var för sig när bedömning sker om ett rationaliseringsförvärv har skett eller inte
2020-03-27 Vägledning
2020-03-27 Vägledning
Förtydligande: Jordbruk och skogsbruk är skilda verksamheter
2020-03-27 Vägledning
2020-03-27 Vägledning
Förtydligande: En förlängning av avdragsperioden på grund av synnerliga skäl bör endast vara möjlig under en kortare tid
2020-03-27 Vägledning
2020-03-26 Ställningstagande
2020-03-26 Ställningstagande
2020-03-25 Vägledning
Förtydligande: Ställningstagande om anställning ombord på luftfartyg gäller även ambulans- och räddningshelikoptrar.
2020-03-25 Vägledning
2020-03-25 Vägledning
Förtydligande: Ställningstagande om anställning ombord på luftfartyg gäller även ambulans- och räddningshelikoptrar.
2020-03-25 Vägledning
2020-03-24 Vägledning
Rättsfall: Hälso- och sjukdomsrelaterad rådgivning per telefon kan omfattas av undantaget från skatteplikt
2020-03-24 Vägledning
2020-03-24 Vägledning
Rättsfall: Sjuksköterskor och vårdassistenter ska i likhet med andra yrkeskategorier ha de yrkeskvalifikationer som krävs för att per telefon ge undantagen sjukvårdande behandling
2020-03-24 Vägledning
2020-03-23 Ställningstagande
2020-03-23 Ställningstagande
2020-03-23 Ställningstagande
2020-03-23 Ställningstagande
2020-03-23 Vägledning
Lagändring: Nedsättning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som arbetar med forskning eller utveckling
2020-03-23 Vägledning
2020-03-20 Vägledning
Rättsfallskommentar: Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om prispengar och garanterad ersättning vid tävlingsverksamhet
2020-03-20 Vägledning
2020-03-20 Vägledning
Rättsfallskommentar: Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om prispengar och garanterad ersättning vid tävlingsverksamhet
2020-03-20 Vägledning
2020-03-20 Vägledning
Rättsfallskommentar: Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om prispengar och garanterad ersättning vid tävlingsverksamhet
2020-03-20 Vägledning
2020-03-18 Ställningstagande
2020-03-18 Ställningstagande
2020-03-18 Rättsfallskommentar
2020-03-18 Rättsfallskommentar
2020-03-18 Rättsfallskommentar
2020-03-18 Rättsfallskommentar
2020-03-17 Vägledning
Förtydligande: Exemplet med garagebyggnad har förtydligats
2020-03-17 Vägledning
2020-03-17 Vägledning
Storbritannien har lämnat EU
2020-03-17 Vägledning
2020-03-17 Vägledning
Förtydligande: Området Uppehållsrätt har skrivits om
2020-03-17 Vägledning
2020-03-17 Utgåvenotis
2020-03-17 Utgåvenotis
2020-03-11 Vägledning
2020-03-11 Vägledning
2020-03-10 Lagar & förordningar
2020-03-10 Lagar & förordningar
2020-03-09 Vägledning
Förtydligande: Arbetskostnaden vid rotarbeten i samband med installation av värmesystem kan i vissa fall beräknas enligt schablon
2020-03-09 Vägledning
2020-03-09 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning av utländsk skatt när inkomsten beskattas vid olika tidpunkter respektive när resultatberäkningen för ett fast driftställe i utlandet skiljer sig åt mellan Sverige och det andra landet
2020-03-09 Vägledning
2020-03-09 Föreskrift
2020-03-09 Föreskrift
2020-03-06 Vägledning
Vägledning från OECD om riskfri och riskjusterad avkastning i riktlinjerna för internprissättning
2020-03-06 Vägledning
2020-03-05 Vägledning
Sidan om särskild skattedeklaration för skatt på plastbärkassar har tillkommit
2020-03-05 Vägledning
2020-03-05 Vägledning
Rättsfall: C-26/18, Federal Express Corporation
2020-03-05 Vägledning
2020-03-04 Vägledning
Förtydligande: Området Flytta till Sverige har skrivits om
2020-03-04 Vägledning
2020-03-04 Vägledning
Förtydligande: Området Skyddade personuppgifter har skrivits om
2020-03-04 Vägledning
2020-03-03 Vägledning
2020-03-03 Vägledning
2020-03-03 Vägledning
Sidan om överklagande av beslut enligt lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar har tillkommit.
2020-03-03 Vägledning
2020-03-03 Vägledning
Sidan om omprövning eller ändring av beslut enligt lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar har tillkommit.
2020-03-03 Vägledning
2020-03-03 Vägledning
Sidan om beslut enligt lagen om skatt på plastbärkassar (2020:32) har tillkommit.
2020-03-03 Vägledning
2020-03-03 Utgåvenotis
2020-03-03 Utgåvenotis
2020-03-02 Vägledning
2020-03-02 Vägledning
2020-03-02 Vägledning
2020-03-02 Vägledning
2020-03-02 Vägledning
2020-03-02 Vägledning
2020-03-02 Ställningstagande
2020-03-02 Ställningstagande
2020-03-02 Vägledning
Lagändring: SFL gäller för punktskatt enligt lagen om skatt på plastbärkassar som trädde i kraft den 1 mars 2020
2020-03-02 Vägledning
2020-03-02 Vägledning
Den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar får revideras
2020-03-02 Vägledning
2020-02-28 Vägledning
2020-02-28 Vägledning
2020-02-28 Vägledning
Ställningstagande: Kontrolluppgift för ränta vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform
2020-02-28 Vägledning
2020-02-28 Vägledning
Ställningstagande: Kontrolluppgift för ränta vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform
2020-02-28 Vägledning
2020-02-28 Vägledning
Ställningstagande: Kontrolluppgift för ränta vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform
2020-02-28 Vägledning
2020-02-28 Vägledning
Ställningstagande: Kontrolluppgift för ränta vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform
2020-02-28 Vägledning
2020-02-28 Vägledning
Förtydligande: Ersättning som en arbetsgivare betalar för att hyra en anställds bil kan beskattas som inkomst av kapital i vissa fall
2020-02-28 Vägledning
2020-02-27 Vägledning
Rättsfall: Synnerliga skäl för förlängning av företagsrekonstruktion saknades
2020-02-27 Vägledning
2020-02-26 Vägledning
Ställningstagande: Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil
2020-02-26 Vägledning
2020-02-26 Ställningstagande
2020-02-26 Ställningstagande
2020-02-25 Vägledning
2020-02-25 Vägledning
2020-02-24 Ställningstagande
2020-02-24 Ställningstagande
2020-02-17 Rättsfallskommentar
2020-02-17 Rättsfallskommentar
2020-02-17 Föreskrift
2020-02-17 Föreskrift
2020-02-14 Vägledning
Rättsfall: Uppskattning av skälig arbetskostnad för rot- och rutarbete
2020-02-14 Vägledning
2020-02-13 Rättsfallskommentar
2020-02-13 Rättsfallskommentar
2020-02-12 Vägledning
Ställningstagande: Motion och friskvård i olika former
2020-02-12 Vägledning
2020-02-12 Ställningstagande
2020-02-12 Ställningstagande
2020-02-11 Vägledning
Rättsfall: Det är normalt en personaluthyrningstjänst när en underleverantör tillhandahåller vårdpersonal för att utföra åtgärder som avser köparens patienter
2020-02-11 Vägledning
2020-02-11 Vägledning
Rättsfall: Det är normalt en personaluthyrningstjänst när en underleverantör tillhandahåller vårdpersonal för att utföra åtgärder som avser köparens patienter
2020-02-11 Vägledning
2020-02-10 Vägledning
Förhandsbesked: rätt till avdrag för avfallsskatt på det vatten som aska innehåller efter genomförd behandling i tvättanläggning
2020-02-10 Vägledning
2020-02-07 Lagar & förordningar
2020-02-07 Lagar & förordningar
2020-02-07 Lagar & förordningar
2020-02-07 Lagar & förordningar
2020-02-05 Utgåvenotis
2020-02-05 Utgåvenotis
2020-01-31 Vägledning
Storbritannien lämnar EU
2020-01-31 Vägledning
2020-01-31 Ställningstagande
2020-01-31 Ställningstagande
2020-01-30 Rättsfallskommentar
2020-01-30 Rättsfallskommentar
2020-01-30 Ställningstagande
2020-01-30 Ställningstagande
2020-01-30 Rättsfallskommentar
2020-01-30 Rättsfallskommentar
2020-01-29 Rättsfallskommentar
2020-01-29 Rättsfallskommentar
2020-01-24 Ställningstagande
2020-01-24 Ställningstagande
2020-01-23 Ställningstagande
2020-01-23 Ställningstagande
2020-01-23 Rättsfallskommentar
2020-01-23 Rättsfallskommentar
2020-01-22 Ställningstagande
2020-01-22 Ställningstagande
2020-01-20 EU-författning
2020-01-20 EU-författning
2020-01-20 EU-författning
2020-01-20 EU-författning
2020-01-17 Ställningstagande
2020-01-17 Ställningstagande
2020-01-17 Ställningstagande
2020-01-17 Ställningstagande
2020-01-16 Ställningstagande
2020-01-16 Ställningstagande
2020-01-16 Rättsfallskommentar
2020-01-16 Rättsfallskommentar
2020-01-15 Lagar & förordningar
2020-01-15 Lagar & förordningar
2020-01-15 Lagar & förordningar
2020-01-15 Lagar & förordningar
2020-01-15 Lagar & förordningar
2020-01-15 Lagar & förordningar
2020-01-14 EU-författning
2020-01-14 EU-författning
2020-01-14 Lagar & förordningar
2020-01-14 Lagar & förordningar
2020-01-13 Allmänt råd – aktier
2020-01-13 Allmänt råd – aktier
2020-01-13 Allmänt råd – aktier
2020-01-13 Allmänt råd – aktier
2020-01-13 Allmänt råd – aktier
2020-01-13 Allmänt råd – aktier
2020-01-13 Allmänt råd – aktier
2020-01-13 Allmänt råd – aktier
2020-01-13 Ställningstagande
2020-01-13 Ställningstagande
2020-01-13 Ställningstagande
2020-01-13 Ställningstagande
2020-01-08 Allmänt råd
2020-01-08 Allmänt råd