OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten och i andra hand från den kommunala inkomstskatten.

Statlig inkomstskatt sätts ned före kommunal inkomstskatt

I första hand ska avräkning ske från den statliga inkomstskatten och i andra hand från den kommunala inkomstskatten (2 kap. 7 § första stycket AvrL). I vilken ordning de olika statliga inkomstskatterna ska sättas ned är inte reglerat i avräkningslagen.

Avkastningsskatt på pensionsutfästelser i balansräkningen sätts ned sist

Avräkning från avkastningsskatt på pensionsutfästelser i balansräkningen, som vid spärrbeloppsberäkningen jämställs med den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster, får göras när den statliga och kommunala inkomstskatten inte räcker till för hela avräkningen (3 kap. 1 § andra stycket AvrL).

I vilken ordning sätts skatterna ned?

Skatteverket sätter ned skatterna i följande ordning:

  1. statlig inkomstskatt på kapitalinkomst
  2. statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst
  3. expansionsfondsskatt (att betala)
  4. kommunal inkomstskatt
  5. avkastningsskatt på pensionsutfästelser i balansräkningen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt [1] [2]