OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Beskrivningen nedan av de civilrättsliga och skatterättsliga reglerna som gäller när man ska bilda, driva och avveckla en ekonomisk förening utgår från föreningen, och i vissa fall framgår även hur delägarna påverkas. För kooperativa ekonomiska föreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och sambruksföreningar finns speciella regler.