OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

I samband med konkurs kan det hända att konkursförvaltaren helt eller delvis skriver av en konkursgäldenärs fordran på företagsledaren eller någon annan anställd, på grund av att de inte kan betala. Frågan om detta medför några beskattningskonsekvenser för den anställde har varit föremål för Högsta förvaltningsdomstolens bedömning. En huvuddelägare har inte ansetts skattskyldig för en på honom avskriven del av fordran. Beslutet om avskrivning hade fattats av konkursförvaltaren på grund av huvuddelägarens bristande betalningsförmåga (RÅ 1979 1:96).

En anställd har inte beskattats när bolagets lånefordran på den anställde hade tagits upp som värdelös i bolagets konkursbouppteckning, på grund av att låntagarens inte kunde betala (RÅ 1987 not. 176).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1979 1:96 [1]
  • RÅ 1987 not. 176 [1]