OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

I folkbokföringen registrerar Skatteverket under vissa förutsättningar moderskap och faderskap med både svensk och utländsk anknytning. Föräldraskap kan enbart registreras i folkbokföringen när det har fastställts genom svensk bekräftelse eller dom. När ett moderskap, faderskap eller föräldraskap har hävts kan Skatteverket ta bort registreringen från folkbokföringen.