OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Skydd av personuppgifter är det samlingsnamn som Skatteverket använder för de olika skyddsåtgärderna skyddad folkbokföring, sekretessmarkering och fingerade personuppgifter. Skatteverket fattar beslut om skyddad folkbokföring och sekretessmarkering. Polismyndigheten fattar beslut om fingerade personuppgifter.

Nytt: 2020-02-05

Området Skyddade personuppgifter är under bearbetning och kommer att vara färdigt under våren. Bearbetningen beror inte på regelförändringar.