OBS: Detta är utgåva 2020.1. Sidan är avslutad 2023.

Det finns särskilda bestämmelser om tidpunkten för redovisning av mervärdesskatt vid uttag av tjänst.

Uttag av tjänster

Uttag av tjänst enligt 2 kap. 5 § ML kan bli föremål för beskattning om uttaget av tjänsten är skattepliktigt. Utgående skatt på grund av sådana uttag redovisas normalt i den redovisningsperiod då uttaget äger rum.

Uttag av tjänster med utsträckning i tiden

En tjänst kan tillhandahållas under en tid som sträcker sig över flera redovisningsperioder. Tjänsten ska då redovisas i varje redovisningsperiod med den del av tjänsten som tillhandahålls under perioden (13 kap. 12 § ML).

Detta gäller dock inte för sådana byggtjänster som i stället ska beskattas enligt 13 kap. 13 och 14 §§ ML.

Bestämmelsen i 13 kap. 12 § ML får närmast jämföras med artikel 64.1 och 64.2 i mervärdesskattedirektivet (SOU 2002:74 s. 523 f.).

Privat användning av personbil eller motorcykel

I det fall avdragsrätt finns för den ingående skatten vid inköp av personbil eller motorcykel ska privat användning av fordonet uttagsbeskattas. Samma sak gäller i de fall det finns avdragsrätt för hela den ingående skatten vid leasing av fordonet.

Redovisningen av den utgående skatten för uttaget får göras i den sista redovisningsperioden under det kalenderår då fordonet använts (13 kap. 15 § ML).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Övrigt

  • SOU 2002:74 [1]