OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Underlaget för avkastningsskatten beräknas i två steg

För en innehavare av ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut utan fast driftställe i Sverige beräknas underlaget för avkastningsskatt i två steg. Först beräknas ett kapitalunderlag och därefter ett skatteunderlag (3 § AvPL).

Beskattningsåret är alltid kalenderår

Beskattningsåret för en innehavare av ett avtal om tjänstepension är alltid lika med kalenderår även om innehavaren är en juridisk person eller en näringsidkare med brutet räkenskapsår (12 § andra stycket AvPL).

Kapitalunderlag

Hur ett kapitalunderlag ska beräknas för ett avtal om tjänstepension är beroende av om avtalet är

  • jämförbart med en pensionsförsäkring
  • jämförbart med en kapitalförsäkring
  • tecknat med ett tjänstepensionsinstitut som kan likställas med en pensionsstiftelse enligt TrL.

Avtal som är jämförbart med en pensionsförsäkring

Kapitalunderlaget för ett avtal som är jämförbart med en pensionsförsäkring motsvarar värdet av de tillgångar som är hänförliga till avtalet vid ingången av beskattningsåret (3 a § 9 stycket AvPL).

Avtal som är jämförbart med en kapitalförsäkring

Kapitalunderlaget för ett avtal som är jämförbart med en kapitalförsäkring motsvarar värdet av de tillgångar som är hänförliga till avtalet vid ingången av beskattningsåret (3 a § 9 stycket AvPL).

Kapitalunderlaget ska ökas med de premiebetalningar som gjorts under beskattningsåret (3 c § tredje stycket AvPL). Premier som betalas under första halvåret räknas med i sin helhet. Premier som betalas under andra halvåret räknas med till hälften (3 b § första stycket AvPL).

Överlåtelse under beskattningsåret av ett avtal som är jämförbart med en kapitalförsäkring

Vid en överlåtelse under beskattningsåret av ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en kapitalförsäkring kan både överlåtaren och förvärvaren behöva beräkna ett kapitalunderlag för avtalet (3 c § AvPL).

En överlåtare som var innehavare av avtalet vid beskattningsårets ingång ska beräkna kapitalunderlaget som summan av

  • värdet av de tillgångar som är hänförliga till avtalet vid ingången av beskattningsåret
  • de premiebetalningar som gjorts under beskattningsåret före överlåtelsen.

Förvärvaren ska beräkna kapitalunderlaget som summan av

  • de premiebetalningar som gjorts under beskattningsåret efter överlåtelsen.

Avtal med ett utländskt tjänstepensionsinstitut som kan likställas med en pensionsstiftelse

Kapitalunderlaget motsvarar värdet av de tillgångar som är hänförliga till avtalet vid ingången av beskattningsåret (3 a § 9 stycket AvPL).

Skatteunderlag

Skatteunderlaget är en schablonmässig avkastning på kapitalunderlaget (prop. 1992/93:187 s. 162).

Avtal som är jämförbart med en pensionsförsäkring

Skatteunderlaget beräknas som kapitalunderlaget multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget ska som lägst beräknas till 0,5 procent av kapitalunderlaget. Det innebär att om den genomsnittliga statslåneräntan är lägre än 0,5 procent ska skatteunderlaget i stället beräknas till 0,5 procent av kapitalunderlaget (3 d § första stycket AvPL).

Skatteunderlaget avrundas nedåt till ett helt hundratal kronor (3 d § fjärde stycket AvPL).

Avtal som är jämförbart med en kapitalförsäkring

Skatteunderlaget beräknas som kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret närmast före beskattningsåret ökad med 1 procentenhet. Skatteunderlaget ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget (3 d § andra stycket AvPL). Det innebär att om statslåneräntan vid utgången av november är lägre än 0,25 procent ska kapitalunderlaget multipliceras med 1,25 procent.

Skatteunderlaget avrundas nedåt till ett helt hundratal kronor (3 d § fjärde stycket AvPL).

Avtal med ett utländskt tjänstepensionsinstitut som kan likställas med en pensionsstiftelse

Skatteunderlaget beräknas som kapitalunderlaget multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget ska som lägst beräknas till 0,5 procent av kapitalunderlaget. Det innebär att om den genomsnittliga statslåneräntan är lägre än 0,5 procent ska skatteunderlaget i stället beräknas till 0,5 procent av kapitalunderlaget (3 d § första stycket AvPL).

Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor (3 d § fjärde stycket AvPL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [1]