OBS: Detta är utgåva 2020.1. Sidan är avslutad 2023.

En beskattningsbar person som tar ut en vara ur en verksamhet eller utför en tjänst för ett annat ändamål än för verksamheten, gör ett uttag enligt ML om varan eller tjänsten tillhandahålls utan ersättning. Det är också fråga om ett uttag när en rörelsetillgång används bl.a. för privat ändamål och för vissa tjänster på fastighetsområdet. Uttagsreglerna finns i 2 kap. ML och behandlas på sidan uttag och uttag av tjänster på fastighetsområdet.

Metodiken vid uttagsbeskattning innebär att man först, med stöd av 2 kap. ML, konstaterar om det är ett uttag. Om uttaget är skattepliktigt ska man därefter beräkna beskattningsunderlaget med stöd av bestämmelserna i 7 kap. ML.

Utgångspunkten när man ska beräkna beskattningsunderlaget vid uttag är olika beroende på om uttaget avser en vara eller en tjänst. Det finns särskilda regler för hur man beräknar beskattningsunderlaget vid uttag som avser användande av personbil för privat bruk och vid uttag av vissa tjänster som avser fastigheter.

Vid uttag av en vara respektive tjänst beräknar man beskattningsunderlaget – om inget annat anges i ML – i normallfallet med ledning av inköpsvärdet respektive kostnaden för att utföra tjänsten. Om en vara eller tjänst tillhandahålls en närstående mot en ersättning som understiger marknadsvärdet är det inget uttag av vara eller tjänst enligt 2 kap. ML. Däremot finns det för dessa situationer särskilda regler om omvärdering av beskattningsunderlaget.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar